Alt-right

This isn't wrong or untrue, it's alt-right.

Wiki-deathstar.png
Tosikoille ja heille, joita aihe lähemmin kiinnostaa, on Wikipediassa artikkeli Alt-right.

Alt-right (engl. alt-right, etymologia "alternative right" = "vaihtoehtoinen oikeisto", m. saks. alt = vanha, so. pre-1945) on joukko ei-vasemmistolaisia avohoidokkeja, joiden mielestä totuus löytyy omista väärinkäsityksistä, samanmielisten samanlaisista väärinkäsityksistä, väärinkäsityksistä tosiasiassa erimielisten alt-right-kavereiden väärinkäsityksistä ja internetin keskustelupalstoilta. Ctrl-Alt-Right koostuu pääasiassa etuoikeutetuista valkoihoisista ja salonkikelpoisen rasistisista roturealistisista heterokonservatiivisista miehistä, joilla on liikaa (sossun maksamaa) vapaa-aikaa ja ensimmäisen maailman ongelmiin laskettavia turhaumia ja internetyhteys. Vastoin yleistä käsitystä, alt-right ei kannata rasismia, fasismia tai ksenofobiaa eikä sillä varsinkaan ole mitään tekemistä natsismin kanssa[1]. Itse asiassa vain 28 prosenttia alt-rightiin kuuluvista henkilöistä kokee, että holokausti oli hyvä juttu, kun taas yli puolet on hyvin skeptisiä sitä kohtaan[2].

Alt-rightilaiset tiettävästi kannattavat periaatteessa jotain, kuten heimotunteita, sananvapautta tai jopa valkoista identiteettiä, mutta ennen kaikkea kuitenkin vastustavat asioita – toimien siis hieman samoin kuten vaikkapa Vasemmistoliitto, mutta häkellyttävämmillä aate"sisällöillä". Alt-rightin suurimmat möröt Suomessa lienevät suvakki, vihervasemmistolainen ja Astrid Thors. Näistä kolmesta Thors tunnetaan nimeltä, mutta suvakki ja vihervasemmistolainen ovat epämääräisiä platonisia ideaaleja, joiden fyysisestä olemassaolosta ei ole varmuutta, ja joita ainakaan ei uskalleta kutsua nimeltä, koska tällöin näitä koskeva puhe ja väitteet voisivat muuttua falsifioitaviksi. Väitteen tai uskomuksen totuuden mittarina toimii se, kuinka monta kertaa päivässä sitä toistetaan. Alt-right sopii kaikkein parhaiten epävarmoille ja muistihäiriöistä kärsiville, koska ilman toistoa totuus pääsee helposti unohtumaan, ja joskus muinoin luotettavasta lähteestä saaduilla tiedoilla ei ole väliä enivei. Alt-rightille keskeistä tästä syystä on myös oman kuplan muodostaminen ja ylläpito, jotta totuutta toistettaisiin kyllin taajaan, ja epätosien väitteiden toistoa ei vahingossa pääsisi liian usein tapahtumaan eikä epätosi väite näin muuttuisi todeksi. Yhteishengen ylläpitämisessä alt-rightille on tärkeää vahvan viholliskuvan luominen. Tämä onnistuu kaikkein parhaiten käyttämällä mahdollisimman paljon mielikuvitusta, sillä eihän todellisuudessa tietenkään ole olemassa läheskään niin typeriä ja absurdeja ihmisiä ja vastavoimaa, kuin mitä alt-right-eliitti helposti pystyy itse keksimään.

Toisin kuin huumeiden kohdalla, niin kutsutun alt-rightin kanssa porttiteoria toimii. Alt-righteilta on todettu puuttuvan vastustuskyky radikalisaatiolle kaikkia muita verrokkikonservatiiviryhmiä kokonaisvaltaisemmin, ja alt-right-toiminnassa on käytännössä mahdotonta pitää huolta henkilökohtaisista tai järjestön rajoista väkivaltaisiin ja suuruudenhulluihin tahoihin, kuten uusnatsistisiin ääriliikkeisiin ja kadulla vaahto suussa randomisti poikkeustilaa vaativaan roskaväkeen.

Alt-math ja alt-factsMuokkaa

Vaihtoehtoinen matematiikka tarkoittaa matematiikkaa, joka eroaa tavallisesta matematiikasta, ja jolla on tavalliseen matematiikkaan nähden huomattavia etuja, kuten kyky vahvistaa nk. vaihtoehtoisia tai kilpailevia totuuksia. Vaihtoehtoisia totuuksia tarvitaan, jotta epäilevät tuomaat saadaan uskomaan käsittämätöntä puutaheinää, sillä eihän kukaan oikeasti tahdo aina olla väärässä.

Esimerkkejä alt-factoista, etenkin alt-mathin avulla tuotetuista.

  • Suomalaisten hiljainen enemmistö kannattaa sekä Aito Avioliittoa, Euroopan Unionista eroamista, että kaikkien mamujen ajamista Itämereen, koska suomalaisista 10 prosenttia on Aidon Avioliiton kannalla, 35 prosenttia kannattaa Euroopan Unionista eroamista, ja 3 prosenttia kannattaa kaikkien mamujen ajamista Itämereen. Fakta: äänekäs pieni vähemmistö, jonka osuus suomalaisista on noin [math]\displaystyle{ 0,10 \cdot 0,35 \cdot 0,03 = 0,00105 }[/math] eli 0,105 prosenttia, kannattaa näitä kaikkia kolmea asiaa.

PerusteetMuokkaa

Alt-math perustuu alt-yksikköön, jonka tunnus on bs. Perusteet menevät näin:

[math]\displaystyle{ 1 \cdot bs = 0 }[/math]
[math]\displaystyle{ 0 \cdot bs = 1 }[/math]

Tämä tunnetaan myös nimellä maalarin paradoksi: mustan muuttuminen valkoiseksi ja päinvastoin. Koska alt-math on kuitenkin täysin konteksti-, kohderyhmä- ja intressiriippuvainen ja sisältää huomattavan määrän puhdasta satunnaisuutta, voi sama laskutoimitus tuottaa eri lopputuloksen. Kummatkin ovat oikein:

[math]\displaystyle{ 2 + bs \approx 2 }[/math]
[math]\displaystyle{ 2 + bs = 1 }[/math]

Perustotuus kiteytyy kuitenkin kaavoihin

[math]\displaystyle{ \frac{bs}{bs} = bs }[/math] ja [math]\displaystyle{ bs \cdot bs = bs }[/math]

Kansankielisesti tämän voisi ilmaista: ”hevonpaska on aina hevonpaskaa”.

Alt-langMuokkaa

Alt-lang, tunnettu myös nimellä 'newspeak', auttaa ilmaisemaan alt-right-ajatuksia tiiviimmin. Paras alt-langin ominaisuus on 'koska', jota sivulauseen sijaan seuraa substantiivi: mitään ei tarvitse selittää, koska selitys on kaikkien tiedossa jo muutenkin ja siksi triviaali. Tämä tiivistää ja parantaa kommunikaatiota, ja alt-right-kupla pysyy pystyssä paljon vähemmällä vaivalla. Paitsi sivulause, myös päälause korvautuu tarvittaessa substantiivilla.

Alt-lang auttaa etenkin sellaisia poliitikkoja, joilla on ylitsepääsemättömiä vaikeuksia saada yli 3-sanaisia lauseita aikaiseksi, ja jotka siksi muuten joutuisivat turvautumaan halveksuttavaan copypasteamiseen.

Alt-right-älymystöMuokkaa

Alt-right-älymystö on Esson baari -älymystön ei-vasemmistosiiven somevastine, ja se koostuu yhteiskunnasta paikkaansa löytämättömistä traagisista miniaikuisista, joiden itsevarmuus juontuu patologisesta tietämättömyydestä omasta itsestään ja todellisuudesta, sekä vahvasta uskosta siihen, että tämä porukka tulee lähitulevaisuudessa muodostamaan maamme poliittisen eliitin huipun. Tällainen epärealistinen minäkuva liittyy kiinteästi siihen, että nämä yksilöt eivät omasta mielestään ole kykyjään vastaavissa töissä, jos ovat töissä tai muussa konkreettisessa vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa ollenkaan: realismin saaminen omaan ajatteluun pelkän internetpiuhan välityksellä on vaikeaa.

Alt-right-älymystö poikkeaa oikeasta älymystöstä ja muista asiantuntijuuteen perustuvista sosiaalisista verkoista ja hierarkioista siinä, että sen sisällä ei ole erimielisyyksiä faktoista. Muiden kuplien tapaan se perustuu konsensukseen ja uskomukseen, että erimielisyys, kriittisyys ja epävarmuus ovat merkkejä heikkoudesta. Siksi täysin ilmeisten valheiden ja väärinkäsitysten toistaminen ei alt-rightin piirissä ole vain hyväksyttävää, vaan vakuuttava osoitus alt-rightin voimasta ja ylivertaisuudesta.

Tyypillinen alt-right-faktoidi on herra Hakkaraisenkin jo nyt kuuluisaksi tekemä "Kaikki muslimit eivät ole terroristeja, mutta kaikki terroristit ovat muslimeita". On heti havaittavissa, että kyseinen väite ei ole tosi: moni terroristi tosiasiassa ei ole muslimi, nykyterroristeista suuri osa on muita kuin muslimeja, muslimiterroristit olivat häviävän pieni vähemmistö terroristeista ennen kuluvaa vuosituhatta, ja historiallisesti ennen 1930-lukua muslimiterrorismia ei käytännössä edes ollut olemassa. Tämä kaikki on ainakin alitajuisesti alt-right-älymystön tiedossa, mutta hei, huomion kiinnittäminen epä-cooleihin ja itselle hyödyttömiin tosiasioihin ei ole coolia: tosiasioiden tunnustaminen sataisi vastustajien laariin.

Keskeisiä alt-right -veijareita ja -vintiöitäMuokkaa

Katso myösMuokkaa

  Tämä natseihin liittyvä tynkäartikkeli kaipaa rodunpuhdistusta.
Voit auttaa Hikipediaa siivoamalla tämän artikkelin juutalaisten propagandasta ja viemällä sen kesäleirille kasvamaan.

ViitteetMuokkaa

MediaWiki spam blocked by CleanTalk.