Avaa päävalikko

Hikipedia β

Saatoit myös tarkoittaa Wikipediaa.

Epämääräisyys on eräänlainen kokemus tai jonkinlainen olotila. Siihen liittyy joskus tiettyjä tuntemuksia siitä, että jokin asia on jollakin jäsentymättömällä tavalla epäselvä. Joskus kuitenkin jotkut asiat ovat ikään kuin osittain tunnistettavissa epämääräisyydestä huolimatta, ja tämä saattaa jostain syystä saada jotkut ihmiset pitämään epämääräisyyttä silloin hankalampana kuin muuten. Epämääräisyyttä voisi ehkä kuvata myös asiaksi, vaikka se on harvoin mitään kovin konkreettista.

Epämääräisyys on jossain määrin tavanomaista erinäisissä asiayhteyksissä. Joidenkin mielestä epämääräisyys on yleisempää tietyissä yhteyksissä kuin muissa, mutta toiset ovat taas eri mieltä. Lisäksi jotkut eivät ole oikein kumpaakaan mieltä, vaan yrittävät olla tavallaan siltä väliltä, ja eräät ovat arvelleet, että juuri he saattaisivat päästä lähimmäksi totuutta muutamissa asioissa, joista on tosin monen mielestä vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen ainakaan niissä monissa erilaisissa yhteyksissä, joiden kohdalla kiistoja esiintyy ilmeisesti enemmän kuin muiden.

Eräät kirjailijat ovat ainakin sivunneet muutamissa teoksissaan epämääräisyyttä, ja sitä esiintyy toisinaan myös muissa teksteissä. Teemoja ja käyttöohjeita on joskus mainittu epämääräisiksi sävyyn, joka ei ole ollut aivan kiittävä. Epämääräisyys liittyy kaiken kaikkiaan useisiin asioihin.


Katso myös

  Tätä artikkelia on työstänyt lössi kirjoittajia, mutta silti se on tynkä.
Tule, näe ja voita artikkeli laajemmaksi.