Koodinvaihto

Wiki-deathstar.png
Tosikoille ja heille, joita aihe lähemmin kiinnostaa, on Wikipediassa artikkeli Koodinvaihto.

Koodinvaihto tarkottaa basically sitä, et ihmiset niinku change language kesken puheen. Koodinvaihto is different from tavalliset lainasanat siinä, et koodinvaihtoelementtiin does not affect pääkielen grammar. Lisäks loanwords ymmärtävät myös ykskieliset puhujat. Sitä kieltä, joka decides puheen grammar, kutsutaan matriisikieleks ja toinen is called upotetuks kieleks. In this artikkeli matriisikieli on suomen puhekieli ja upotettu kieli englanti. It is also mahollista, että matriisikieltä and upotettuu kieltä ei oo mahollista tell apart toisistaa.

Koodinvaihdon käyttötarkotuksiiMuokkaa

Koodinvaihtoo käytetään maailmas widely. Earlier koodinvaihtoo on pidetty kielen rappiona, muttei enää. Suomenruotsalaisten so-called "sekakielinen" speech on lingvistisesti sanottuna koodinvaihdontäyteistä, vaik many suomenruotsin "sekakielisyyksiä" voidaan regard as lainasanoina. Kuuluisassa sentence "va kostar haukikilo", on word "haukikilo" koodinvaihto, mut suomenruotsalaisten käyttämä "kiva" on already lainasana, minkä puolesta puhuu se, et se taipuu: "kivoga", "kivogare", "kivogast".

Koodinvaihtoo käytetää also sillon, ku mitää omakielist sanaa jollekin concept ei oo olemassa. Tällasii käsitteit missing from suomen kieli on muun muassa tool-assisted speedrun, complementizer sekä matematiikan termi derangement.

  Tämä artikkeli on tynkä, joten isommat kiusaavat sitä.
Pidä pienemmän puolta laajentamalla artikkelia.