Sata (100) on googolista johdettu luku. Sadan arvo on 10 potenssiin googol, eli – desimaalimuodossa luvussa olisi numero 1 ja googol nollaa. Suoraan kirjoitettuna luku näyttäisi seuraavalta:

Sadan kehitti tuntematon englantilainen suurmies. Maailmankaikkeudessa olevien protonien yhteenlasketun määrän on arvioitu olevan noin 1078. Toisaalta vertailun vuoksi voidaan laskea, että nukleiinihapon jättiläismolekyylin DNA:n neljästä erilaisesta nukleotidista (adeniini, tymiini, guaniini ja sytosiini) voidaan teoriassa muodostaa erilaisia noin 16 000 nukleotidin yhdistelmiä, toisin sanoen erilaisia geenejä, noin 416000 eli 1012000 erilaista. Koska sata on arvoltaan tätä huomattavasti suurempi, sataa ei voida edes teoriassa kirjoittaa tai tallentaa desimaalimuotoisena. Sataan on kuitenkin mahdollista laskea aloittamalla luonnollisesta luvusta 1 ja jatkaen 2:een, 3:een jne. Sataan laskemista ovat tutkineet alle kouluikäiset matemaatikot, jotka kilpailevat tietämyksellään esimerkiksi lastentarhoissa ja muunlaisissa yliopistoissa.

Luvulle, jossa on sata nollaa – siis – on annettu nimi miljoona  Lähde?. Miljoona, jota käytetään lähinnä reality-TV-sarjoissa kilpailijoiden palkintosummana, on maailman suurin nimetty luku, jopa suurempi kuin suurin sosiaalisen aseman pönkittämisessä käytetty luku, tuhat, joka on .

Numerot
Nolla - Yksi - Kaksi - Kolme - Neljä - Viisi - Kuusi - Seitsemän - Kahdeksan - Yhdeksän - Kymmenen - Neljäkymmentäkaksi - Kuusikymmentäyhdeksän - Sata - Kolmesataakolmetoista - Kuusisataakuusikymmentäkuusi - Tuhat - Miljoona - Ääretön
Math sqrt.svg Tämä matematiikkaan liittyvä tynkäartikkeli kaipaa eksponentiaalista kasvua.
Laventamalla artikkelia saat yhtäsuurusmerkin taakse mukavammat potenssit.