Ajan tunnelit

Joukossamme elää ihmisiä, jotka tietävät suuren salaisuuden: Aika on moniulotteinen, ja sillä on monta eri kulkureittiä. Tätä ajan haarautuvaa rakennetta kutsutaan ajan tunneleiksi.

Eräitä kvanttitason ilmiöitä ei voida kunnolla selittää ilman moniulotteista aikaa. Esimerkiksi kvanttitietokoneet perustuvat moniulotteiseen aikaan; ne siirtävät laskutoimitusten ratkaisun useisiin eri aikaulottuvuuksiin, ja siten pystyvät ratkaisemaan tehtäviä nopeudella, joka olisi täysin mahdoton, jos kone ratkoisi laskutoimituksia pelkästään yhdessä aikalinjassa. Koska moniulotteinen aika on kuitenkin erittäin laaja ja pelottavakin ilmiö, eivät sitä silti monet halua hyväksyä. Ainoa kilpaileva teoria selittämään nämä ilmiöt on Jumala. Silti eräät moniulotteiseen aikaan perustuvat sovellukset, kuten kvanttitietokoneet, ovat pian yleisessä käytössä.

Kvanttitasolta maailmanhistoriaanMuokkaa

 
Kvantti-ilmiöt hajaantuvat erilaisiksi mahdollisuuksiksi. Kaikki mahdollisuudet toteutuvat, ja ne voidaan kuvan mukaisesti etukäteen havaita tai laskea, mutta vain yksi mahdollisuus toteutuu lopullisesti meidän ajassamme.

Kvanttitasolla tapahtuu jatkuvasti satunnaisilmiöitä, joita koskee erilainen logiikka kuin mitään muuta tieteen tuntemaa, lukuunottamatta ehkä naisten "tietoisuutta", mikäli sellaisesta edes voidaan puhua. Näistä mitättömän pienistä ilmiöistä lähtee liikkeelle ajan haarautuminen. Superpositiossa olevassa kappaleessa kaikki mahdolliset satunnaisilmiöt ovat toteutuneet. Superpositio romahtaa väistämättä jossakin vaiheessa, jolloin aika haarautuu niin, että joissain ajan haaroissa tapahtuvat erilaiset kvanttitason satunnaisilmiöt kuin toisissa. Ilmiöt vaikuttavat atomien tasolle, ja atomien tasolta ihmistenkin kokemalle tasolle. Siten esimerkiksi maailmanhistoriasta on monta erilaista versiota. Mitä merkittävämmästä historian käännekohdasta on kysymys, sitä voimakkaammin aika haarautuu. Eräs tunnettu esimerkki on toisen maailmansodan lopputulos. Me elämme aikalinjaa, jossa liittoutuneet voittivat; toisissa aikalinjoissa voittivat akselivallat. Tämä aikalinjojen jako on yksi merkittävimmistä nykyihmisen kannalta. Meidän aikaamme kutsutaan liittoutuneiden ajaksi.

Varsinkin ihmiskunnassa pienet kvantti-ilmiöt voivat saada nopeasti suuria, koko maapalloa koskettavia vaikutuksia, jos ne tapahtuvat esimerkiksi johtajien aivoissa. Esimerkiksi hulluuden rajoilla horjuvien johtajien Hitlerin ja Stalinin kaoottisissa aivoissa tapahtuneet pienet kvantti-ilmiöt vaikuttivat ratkaisevasti heidän mielentilaansa, ja heidän mielentilansa taas vaikutti koko maailmanhistorian kulkuun.

KvanttitietoisuusMuokkaa

 
Mitättömät satunnaisilmiöt voivat vaikuttaa ratkaisevasti maailmanhistoriaan, liittyy niihin tietoisuus tai ei.

Ihmisten aivot ovat biologinen kvanttitietokone. Nekin suorittavat laskutoimituksia ja operaatioita, jotka eivät onnistuisi pelkässä yhdessä aikalinjassa. Jos ihmisaivot eivät osaisi siirtää dataa eri aikalinjoille, ei ihmisen tietoisuus vastaisi edes rotan tietoisuutta. Kvanttitietoisuus saa aikaan vapaan tahdon illuusion. Ihmisellä ei ole vapaata tahtoa muuttaa elämäänsä tai maailmanhistoriaa. Aika kuitenkin haaroittuu jatkuvasti eri reiteille, tarjoten erilaisia mahdollisia aikalinjoja. Kaikki nämä aikalinjat toteutuvat tahollaan, mutta jos ihminen osaa, hän voi valita, mille aikalinjalle hänen tietoisuutensa mistäkin haarasta ohjautuu. Ihmisesta elää kuitenkin myös vedoksia, kaksoisolentoja muissa aikalinjoissa. On niitäkin aikalinjoja, joissa esimerkiksi sinä olet jo kuollut, kaksoisolentosi valittua väärän aikalinjan.

Ihmiset, jotka osaavat valita aikalinjoja silloin, kun ne haarautuvat, kutsuvat aikalinjoja ajan tunneleiksi. He kokevat kulkevansa ikään kuin tunneleissa. Samalla hetkellä kun sinä tajuat ajan rakenteen, sinäkin alat syöksyä pohjattomaan rotkoon, josta ei ole muuta poispääsyä kuin hulluus tai kuolema.

TunneliverkostoMuokkaa

 
Pentagon tähyää ajan tunneleihin etsien vihollisia.

Aika "kulkee" tunneleissa yleensä 60 sekuntin minuuttinopeudella ja samaan suuntaan, niissä käyvän kovan virtauksen, "ajan tuulen" mukana. (Aika ei tosin todellisuudessa kulje, mutta tiedostavien olentojen tietoisuus toimii termodynaamisena muutoksena, ja siksi he kokevat liikkuvansa ajassa.) Tunneliverkosto laajenee jatkuvasti, sillä koko ajan tapahtuu uusia kvantti-ilmiöitä, jotka haaroittavat aikaa. Erittäin lähellä toisiaan sijaitsevat ajan tunnelit ovat osittain yhdessä. Tähän perustuvat muun muassa kvanttitietokoneet. Ne sijoittavat laskutoimitukset useisiin läheisiin aikalinjoihin, joissa kyseinen kvanttitietokone on olemassa, ja joissa sillä juuri samaan aikaan suoritetaan samaa laskutoimitusta. Laajemmassa mittakaavassa, esimerkiksi ihmisten arkielämässä vieraat ajan tunnelit eivät kuitenkaan ole yleensä läsnä. Joissain tapauksissa vieraat tunnelit saattavat kuitenkin kohdata meidän tunnelimme hyvin läheltä, ja silloin voi tapahtua aavemaisia asioita. Ihminen saattaa esimerkiksi toisinaan nähdä tai kuulla vieraan aikalinjan tapahtumia. Äärimmäisessä tapauksessa väitetään, että ihminen voi joutua pysyvästi tai väliaikaisesti eri aikaulottuvuuteen. (katso myös: metsänpeitto)

Väitetään, että ihmisten ja varsinkin monien muiden nisäkkäiden kyky vaistota yllättäviä uhkia perustuisi heidän kvanttitietoisuuteensa, joka jossain toisessa aikalinjassa havaitsee vaaran ja jopa saa surmansa, ja varoittaa siitä tämän aikalinjan tietoisuutta. Etiäiset selittyvät sillä, ja etiäisen kokija on yhteydessä kaksoisolentoonsa, joka kokee ennen häntä tapahtumia, jotka hän vasta myöhemmin kokee.

Akseliajan ja liittoutuneiden ajan kilpajuoksuMuokkaa

 
Aika-lehden toteutuneita ja toteutumattomia kansia eri aikaulottuvuuksista.


Toisesta maailmansodasta lähtien on ollut kaksi rinnakkaista aikaa. Kummassakin aikalinjassa on ollut sekä kyseisen aikalinjan tukijoita, että toisinajattelijoita, jotka ovat halunneet tuoda rinnakkaisajan lähemmäksi. Oman aikalinjansa tukijat ovat halunneet tuoda rinnakkaisen linjan lähemmäksi kukistaakseen sen, oman aikalinjansa vastustajat taas voidakseen saada apua rinnakkaiselta aikalinjalta tai jopa paetakseen rinnakkaisaikaan. Näiden kahden aikalinjan välille yrittävät monet luoda yhteyksiä, ja jotkut väittävät jopa pystyvänsä kulkemaan akseliajan ja liittoutuneiden ajan välisen seinämän läpi. Todennäköisesti myös akseliajasta pyritään juuri meidän aikalinjallemme.

Salaliittoteoreetikot arvelevat, että sekä akseliajan, että liittoutuneiden ajan vallanpitäjät pyrkivät hyökkäämään rinnakkaisaikaan voidakseen kukistaa sen. Näin toisen maailmansodan lopputulos ratkeaisikin lopullisesti vasta siten, että nopeampaan tieteen tai ajattelun kehitykseen johtanut aikalinja kukistaa toisen. Itse asiassa jotkut väittävät jo, että akseliaikaan on solutettu merkittävässä määrin liittoutuneiden ajan agentteja. Toisaalta akseliajan tieteen ja teknologian arvellaan kehittävän yhä tehokkaampia keinoja vaihtaa aikalinjaa. Erään, tosin melko pseudotieteellisen näkemyksen mukaan aikalinjat olisivat törmäyskurssilla, ja pian ne osuisivat yhteen, jolloin seuraisi ennennäkemätön yhteenotto. Tämä saattaisi väitetysti olla jopa tahallisen ohjauksen tulosta.

Ajan portitMuokkaa

 
Tämä maalaus ei kuvaa ajan rakennetta, vaan hulluutta.

Aikalinjojen väliseen liikkumiseen väitetään tarvittavan vanhoja ja vakaita asioita, kuten kovia esineitä tai vanhoja, selväjärkisiä ihmisiä. Jotta aikalinjalta voisi vaihtaa toiseen, on kuljettava sellaisen asian, esineen tai ajatuksen kautta, joka on olemassa molemmissa aikalinjoissa. Esimerkiksi vanhat ja arvokkaat rakennukset ovat olemassa hyvin monissa aikalinjoissa. Koska akselivallat tuskin tuhoavat voittamallaan aikalinjallaan vanhoja arvokkaita rakennuksia, vaan päin vastoin suojelevat niitä erityisen hartaasti, ovat ne ehkä parhaita reittejä akseliaikaan. Niistä saattaa löytyä varsinaisia aikaportteja, joiden takana on toinen aikalinja. Näiden tutkimus on kuitenkin vasta lapsenkengissään. Villien huhujen joukosta on hyvin vaikea löytää totuutta.

Erityisen hyvin aikalinjojen läpi kulkevia asioita ovat kovat, säilyvät ja arvokkaina pidetyt asiat, kuten timantit. Turhaan eivät naiset sano, että timantit ovat ikuisia, mutta he eivät aavistakaan, miten ikuisia ja äärettömiä ne ovat. Esimerkiksi timanteistä suurin osa on olemassa sekä liittoutuneiden ajassa, että akseliajassa. Timanteista ei kuitenkaan pääse läpi, mutta on mahdollista, että sopivilla laitteilla niistä näkee läpi toiseen aikaan. Myös vakaat ajatukset ja aatteet kulkevat kohtuullisen hyvin aikalinjojen läpi. Esimerkiksi vakaa ja kiihkoton kansallisaate on tällainen, häilyväinen kommunismi taas ei; järki ja (valitettavasti myös) vanhakantainen uskonto ovat tällaisia, kun taas hulluus ja itseilmaisu eivät ole. Ajatuksenkaan läpi ei voi kulkea, mutta oikealla asennoitumisella ajattelun avulla voi saavuttaa tietoa, näkökulmia ja tukea rinnakkaisajasta, ovathan aivot eri aikalinjoille sijoittuva kvanttitietokone.

Salaliittoteorioiden mukaan viranomaiset pyrkivät tietoisesti hävittämään kulttuuriperintöä, esimerkiksi vanhoja rakennuksia ja perinteisiä arvoja ja asenteita, estääkseen vieraiden aikalinjojen puuttumisen meidän aikalinjaamme. Näiden teorioiden mukaan myös mahdollisimman juurettomien ja uusien rakennusten ja aatteiden tekeminen pyrkii tähän. Varsinkin perinteisiä arvoja yritetään kitkeä. Aikalinjaamme yritetään väitetysti eristää muusta aika-avaruudesta, jotta sen väestöä voitaisiin hallita yhä totaalisemmin.

 
Väitetään, että länsivallat ajoivat maailman lähelle ydinsotaa, jotta läheisimmissä rinnakkaisissa aikalinjoissa ydinsota toteutuisi ja ihmiskunta tuhoutuisi. Lähimmät rinnakkaiset aikalinjat olisivat säteileviä ja vaarallisia, ja toimisivat ikään kuin eristeenä esimerkiksi akseliaikaa vastaan. Näitä "kuolleita aikalinjoja" ei ehkä voida kovin helposti käyttää reittinä meidän aikaamme, ja lisäksi niissä ei tapahdu poliittisia ilmiöitä, jotka voisivat horjuttaa liittoutuneiden ajan maailmanvaltaa. Ennen katoamistaan eräs eläkkeelle jäänyt Yhdysvaltain asevoimien kenraali jopa väitti, että ydinpommeja ajettiin tarkoituksella rinnakkaisille aikalinjoille räjäytettäväksi, jotta niissä toteutuisi ydinsota.

TriviaaMuokkaa

  • Tämä artikkeli sijaitsee aika-avaruuden poikittaissuunnassa ihmiskunnan pääaikana (pääaikana, joka alkoi, kun eräs ihmislaji syrjäytti älykkäämmät kilpailijansa), metallin myöhemmän käyttöönoton aikatiellä, farao Hapsetsutin yllättävän raivokohtauksen raiteella (josta johtui tappio heettiläisille, ja myöhemmin egyptin kulttuurin rappio ja kulttuurin keskipisteen siirtyminen muualle välimeren alueella), eurooppalaisen maailmanvalloituksen aikakaarella, liittoutuneiden aikalinjalla ja sivistyksen rappion aikakäytävillä. Viimeisin aikapyykki nostettiin ennen WTC-iskuja, jonka jälkeen on eletty sivistyksen rappion aikakäytävän vaihtoehtoista, tarkemmin määrittämätöntä sivukujaa.
  • Olit olemassa jo ennen WTC-iskuja, joten eräät kaksoisolentosi elävät sivistyksen rappion aikakäytävän muilla hämärillä sivukujilla. Osa heistä on kuollut, osa taas on päässyt eroon neitsyydestään. Kukaan heistä ei ole päässyt maailmanherruuteen.
  • Jotkut kaksoisolennoistasi voivat tarvita apuasi jossain ajatteluprosessissaan juuri nyt, ja saatat tuijottaa eteesi pää tyhjänä, kun he kuormittavat aivokapasiteettiasi. Se on vaaratonta, ja kuuluu tietoisuuden toimintaan. Saat vastaavasti apua heiltä, jos sinun tarvitsee joskus ajatella.
  • Jos kuolet tänään yllättävästi, kaksoisolentojasi jää ehkä eloon, eikä heitä voisi vähempää kiinnostaa sinun kohtalosi. Ethän sinäkään sure, jos he kuolevat.

OpetusMuokkaa

Kun joku ensi kerralla perustelee näkemystään, makuaan tai politiikkaansa sillä, että se "kuuluu nykyaikaan", "on ajan hermolla", tai että sen vastustajat ovat "vanhanaikaisia", suhtaudu varauksella. Eivät ne ole mitään perusteita! Nykyaikoja on monia, ja se mikä on totta tai kannatettavaa, on ratkaistava asiaperustein.

KirjallisuuttaMuokkaa

Katso myösMuokkaa