Wikipedia:Ei muokkauksia valmiisiin artikkeleihin


Tämä on Wikipedian käytäntö, jota tulee noudattaa kaikissa konfliktitilanteissa silloin, kun se toimii ylläpidon eduksi.
Pähkinänkuoressa Tämä käytäntö pähkinänkuoressa:
Muokkausten tekeminen valmiisiin artikkeleihin häiritsee Wikipedian toimintaa, koska Wikipedian ensisijainen tarkoitus ei ole informaation välittäminen, vaan konsensuksen saavuttaminen oman käyttäjistönsä kesken. Jokainen uusi muokkaus valmiiseen artikkeliin vaarantaa siitä jo saavutetun konsensuksen. Siksi valmiita artikkeleita ei tule muokata.

Wikipedia on alati laajeneva ja täydentyvä verkkotietosanakirja, Lähde? mutta tällä tarkoitetaan kaikissa tapauksissa sitä, että aktiivimuokkaajat tekevät jatkuvasti lisää artikkeleita serbialaisista jalkapalloilijoista ja televisiosarjojen jaksoista. Kun artikkeli saavuttaa kyllästymispisteen, se on valmis, eikä sitä tule enää muokata. Tällaiseen artikkeliin kyllästymispisteen jälkeen lisättävä tieto poistetaan lähteistyksestä riippumatta.

Artikkeli on valmis. Meillä on kaikki ihan hienosti tällä puolella. Sinua ei kaivata täällä.

Useimmin lopullisen valmiiksi saatetaan poliittis-yhteiskunnallisiin ja historiallisiin aiheisiin liittyvät artikkelit. Kyllästymispisteen lähestymisestä ja siten artikkelin täydellistymisestä kertovat tietyt indikaattorit, jotka ilmenevät lähinnä keskustelusivulla. Kun keskustelusivulle tehdään ensimmäinen arkisto, katsotaan kyllästymispisteen ensimmäinen vaihe saavutetuksi. Tämän jälkeen vaikutusvaltaisimmat käyttäjät saavuttavat keskinäisen yksimielisyyden siitä, että artikkeli on valmis. Valmistumisen merkiksi artikkeli yleensä suojataan anonyymeiltä käyttäjiltä ja tarpeen mukaan kaikilta muiltakin, jotka eivät ymmärrä sen tulleen jo valmiiksi.

Wikipediassa vallitsee konsensusideologinen järjestelmä, jossa kaikki riippuu riittävän laajasta yksimielisyydestä eliitin kesken; kaikkien muiden argumenttien esittely on epäkäytännöllistä ja ravistelee konsensusta[1] – ja verkkotietosanakirjalle käytännöllisyys on todella tärkeää. Tämän vuoksi valmiisiin artikkeleihin tehty muokkaus on, paitsi sisällöllisesti häiritsevä rikkoessaan artikkelin täydellisyyden, myös hyökkäys Wikipedian yhteisön toimintakulttuuria vastaan. Siitä on varoitettava asianmukaisesti. Jos valmiin artikkelin muokkaus jatkuu, voi itsepäiselle muokkaajalle langettaa tilanteeseen sopivan mittaisen eston ja suojata artikkelin uhkaavilta muokkauksilta. Mielellään molemmat. Mikäli valmiiseen artikkeliin yritetään lisätä uutta informaatiota, on 99,9 prosentissa tapauksista kyse rikkomuksesta uuden tutkimuksen kieltävää käytäntöä vastaan. Jäljelle jäävä osuus tapauksista on niin pieni, ettei sitä ole käytännöllisesti järkevää huomioida.

Mikäli hankala muokkaaja tietoisesti pyrkii aiheuttamaan ikävyyksiä muokkaamalla valmista sivua, hänet tulee provosoida henkilökohtaiseen hyökkäykseen keskustelussa. Tämän jälkeen argumentaatio tulee siirtää nopeasti itse artikkelin sisällöstä henkilökohtaiseen hyökkäykseen, jotta Wikipediassa ei menisi hyvää muokkaamattomuusaikaa hukkaan.

Jos käy niin, että poikkeuksellisen räikeä faktojen kehitys pakottaa muuttamaan valmiin artikkelin vieläkin valmiimmaksi,[2] on ensiarvoisen tärkeää, että muutoksen tekee suljetun ylläpitoestablishmentin jäsen eikä kukaan rivimuokkaaja tai varsinkaan IP-osoite. IP-osoitteella muokkaajat ovat aina väärässä.

LisähuomautuksetMuokkaa

Tämä artikkeli on kouluesimerkki siitä, miltä hyvä sivu voi näyttää. Älä yritä olla luova, tee vain tasan kuten tässä.
  1. Wikipedia soveltuu siis toisinaan esitettävistä päinvastaisista väitteistä huolimatta erinomaisesti suomalaiseen toimintakulttuuriin.
  2. Näin ei tiedetä vielä käyneen, joten ohjeistus on tältä osin puhtaasti spekulatiivinen, ja käytännössä voidaan toimia juuri niin kuin ylläpitoeliitti on salaisella IRC-kanavallaan päättänyt.

Ulkoiset linkitMuokkaa