Sotaa pidetään Yhdysvalloissa yleensä moraalisesti arveluttavista toiminnanmuodoista suotavimpana, sillä se nähdään heroistisena, patrioottisena vaihtoehtona F-sanan tuomalle rappiolle. Sotaa voi käydä myös alatyylistä kielenkäyttöä puolustavia vastaan, jolloin se pyrkii rauhaan.

F-sana on germaanisissa kielissä ja niistä lainaavissa kielissä esiintyvä ilmiö, jonka englanninkielinen versio on tunnetuin. F-sanan lausuminen, kirjoittaminen tai muunlainen käyttö on kiellettyä useimmissa Amerikan Yhdysvaltojen osavaltioissa, Saksassa sekä Itävallassa[1].

F-sana muodostuu neljästä kirjaimesta ja sen käyttäjä tulee yleensä leimatuksi säädyttömäksi, julmaksi ja hävyttömäksi. On stereotypioita, joiden mukaan jokainen F-sanan käyttöä tukeva tai sen lausunut on ei-ahdasmielinen, jopa seksuaalisuuden salliva, yleensä heitteille jäänyt yksilö. Suhteellisuusteorian tuottama häiriöllinen ilmiö ydinsota on hyväksytympi kuin F-sana.

F-sana itsessään viittaa seksuaaliseen toimintaan ja verbinä kuvaa jonkinlaisen sodomian harjoittamista. Elitistipiirit ovat ilmoittaneet kiistävänsä sellaisten alakulttuurien ja ryhmien olemassaolon, joissa käytetään F-sanaa innokkaasti ja eletään vapaasti lähinnä sen takia, että valloillaan oleva elitismi on koettu painostavaksi. Yleisen mielipiteen mukaan F-sanaa käytetäänkin siis yksinomaan sellaisissa yhteisöissä, joissa ei ole kristinuskoa. Kristinuskon puuttumisesta seuraa saatananpalvonta, larppaaminen, animen katseleminen, rituaalimurhat ja F-sanan käyttö. Ja kristittyjen moralistien ikiaikaisten metodien mukaan paras tapa ratkaista ongelma[2] on aina tukahduttaa sen seuraukset niin, että ongelma on piilossa eikä sitä huomaa.

F-sanan käyttöMuokkaa

F-sana sanalla voidaan korvata lauseessa verbi, adjektiivi, substantiivi tai sidesana. Tai joissain tapauksissa kaikki edellä mainitut. Esimerkkinä kanadalaisen rauhanturvasotilaan suorittama verbaaliakrobatia rikkinäistä agrekaattia korjatessa: "This f***ing f*** doesn´t f***!

F-sana ja lakiMuokkaa

F-sana TROLL on kielletty usean valtion laissa, ja EU:n direktiivit rajoittavat voimakkaasti sen käyttöä. Sensuurin läpi pääsevät F-sanan ja muun seksuaalisuuteen viittaavan alatyylisyyden sijaan esimerkiksi ampumaväkivaltaelokuvat, -tallenteet, -videot ja -pelit. Nämä örkkien massamurhaan keskittyvät massatuotteet ovat usein spesistisiä.

 
Mielikuvituksellista kidutusväkivaltaa ei kansainvälisen opetussuunnitelman mukaan anneta lasten itse tehdä, vaan sitä näytetään moraalisesti opettavaisissa videoissa


Ohessa on esitetty sensuroimaton F-sana Kanadan, jossa Hikipedian palvelin sijaitsee, lakien mukaisilla suojauksilla.

Termin "f-sana" metaetymologiaaMuokkaa

Varoitus: Seuraava kirjoitus saattaa paljastaa voimakkaita yksityiskohtauksia, jotka saattavat olla haitallisia lapsille.

F-sana alkaa kirjaimella f. F-kirjaimella alkavia sanoja on englannin kielessä useita muitakin, esimerkiksi fat, fabulous, famous, funk, fish, full, fountain ja fool. F-sanaksi kutsutaan kuitenkin vain yhtä ainoaa sanaa. Tämä johtuu siitä, että ainoastaan yksi sana (edellisessä kappaleessa paljastettu) on kielletty ja lietsoo käytettäessä yleistä mellakkaa. Sitä kutsutaan alkukirjaimen mukaan f-sanaksi, koska sitä ei pidetä sopivana kirjoittaa tietosanakirjatekstiin tai esimerkiksi analyysiin nuorten kielenkäytöstä.

Järkyttävä aineisto päättyy tähän.

Yhdistyneiden kansakuntien viimeisimmissä kielenhuolto-, suvaitsevaisuus- ja poliittisen kohteliaisuuden kokouksissa on otettu linja, jonka mukaan sensuuri edistää kielellis-yhteiskunnallisisten ongelmien merkitystä nuorisolle, ja väkivaltaviihteellä on oma – f-sanaa myönteisempi – osansa arvojen siirtymisessä seuraavalle sukupolvelle niin, ettei se vaikuta pakkopullalta lapsille. Vielä parempi on antaa lasten katsoa uutisia, joissa esiintyy oikeaa väkivaltaa, tietysti ilman vanhempien[3] valistusta siitä, miten tätä kaikkea ei pidä vain joka päivä verenhimoisena (vaikkei sitä itse myönnäkään itselleen) toljottaa sen sijaan että lapsiraukat joko eläisivät omaa elämäänsä tai vaikuttaisivat jotenkin maailmalla oikeasti myönteisesti. Kun tämmöistä valistusta ei ole, lapset turtuvat sillä tavalla mukavasti ja kristillisesti.

Katso myösMuokkaa

ViitteetMuokkaa

  1. Kielto ei koske sanan käyttöä osana kaupunkien tai paikkojen nimiä silloin, kun niiden nimen lausuminen on välttämätöntä, katso luettelo kummallisista paikannimistä.
  2. Jotkut radikaalit panettelijat ovat jopa esittäneet, että näiden ongelmien – niissä tapauksissa, kun myös nämä hullut jumalattomat radikaalit ylipäätään katsovat ne ongelmiksi – perimmäinen lähde on liian ahdas kristillinen moralismi.
  3. epäilyttävän tervettä ja hyvin harvinaista, kukkahattutätien mukaan onneksi