Hikikirjasto:S&S (Scholars & Students: The Academic Role-Playing Game): Lehtori

Tämä kirja on lainattu Hikikirjastosta.
myöhästymismaksut ovat tähän mennessä jo 208,50 euroa ja kasvavat koko ajan.
Star.svg
Tämä artikkeli on kouluesimerkki siitä, miltä hyvä sivu voi näyttää. Tee näin.

S&S:n systeemissä lehtorit ovat opettajia, jotka tutkivat kokeita ja suhtautuvat elämään akateemisesti. Koulu on hänen maailmansa. Lehtorius on yleistä. Rooliin kuuluu nimenomaan opettaminen, opiskelijoiden kannustus ja karkoutus, sekä aikaa vievä koulutus ja huono palkka.

VaatimuksetMuokkaa

 • Joko IQ>15, Wil>15 tai "isi on akateemikko" -status.
 • Aligmentti LE.(Lawful Evil)

Kokemus ja tasonnousuMuokkaa

 • Lehtorit saavat kokemuspisteitä jokaisesta opiskelijasta, joka läpäisee kurssin. Jos opiskelija saa kympin, saa lehtori 10*10 eli 100xp, ja jos opiskelija saa vain 5:sen, saa lehtori vain 5*5=25xp.
 • Jokaisesta opiskelijasta, jonka lehtori ajaa ryhmästä kesken opinnon, saa lehtori 3d6 xp.
 • Tasojen mukana lehtorin thaco laskee 1:llä joka neljännen tason jälkeen, ja hän saa +1d3 HP:n. *Lisäksi Lehtori saa +1d4 EGO -pistettä. Jokaisen loitsun heittäminen maksaa tasonsa verran EGO -pisteitä.
 • Vaikka 0-tason loitsut eivät kuluta EGOA, niin jos EGO laskee 0:llaan, ei lehtori kuitenkaan voi käyttää edes 0 -tasoisia loitsujaan.

AseetMuokkaa

Lehtori voi käyttää ainoastaan karttekeppiä(1d4) ja laserpointteria(blind target, 1d4 round.)

TaidotMuokkaa

Lehtori saa skillipisteitä 3+IQ -bonukset per taso. Hän voi käyttää ne vain "knowledge" -taitoihin. Lisäksi lehtori saa +1d4 siihen knowledge -taitoon, johon hänellä on vakanssi.

LisäominaisuudetMuokkaa

 • 0: Read/write Lehtori osaa lukea ja kirjoittaa.
 • 3: Iron stomach: Voi syödä mitä tahansa (rotat, kouluruoka) kakistelematta.
 • 6: Accept Bribery Aina, kun lehtori syö omenan, hän saa +1 EGO -pistettä. EGO ei koskaan nouse yli maksimin.
 • 9: Dodge origami: Kyky väistää paperilentokoneita ja kuminpalasia.(DC 10+Heittävän opiskelijan HD)
 • 12: Sleight on fingers: Torjuu opiskelijan herjanheiton tuomat EGO -miinukset lyömällä tätä sormille karttakepillä.

LoitsutMuokkaa

0-TASON LOITSUTMuokkaa

 • "MARK ILLEGIBLE": Kun taiotaan koepapereihin, vaikeaselkoisen tekstin kohdalle ilmestyy punakynämerkintä.
 • "RENDER LEGIBLE": Muuttaa vaikeaselkoisen tekstin käsikirjoissa ja omissa korjauksissa ymmärrettävämmäksi, jotta voi itse selittää asian. Ei toimi kokeisiin.
 • STAPLE: Kiinnittää joukon papereita yhteen niitillä. Peittää yleensä kulman.
 • SLEEP: Nukuttaa 1d4 Hit Diceä opiskelijoita. Nukahtaneet epäonnistuvat automaattisesti seuraavassa Concentration -chekissä.
 • DETECT BOREDOM: Havainnoi uneksivan opiskelijan, toimii vain opiskelijoihin, joiden Hit Dice on 2 tai alle. Nukahtanut epäonnistuu seuraavan "CAUSE PARTICIPATION" tai "CANCEL MEETINGS" resistance -heiton automaattisesti.
 • CAUSE PARTICIPATION: Provokoi hiljaisen oppilaan keskusteluun. Vaatii kuitenkin onnistumisen DC 10 "Course Management" -testissä. DC 9 tai alle tuottaa satunnaisen kommentin, joka nolaa lehtorin, 1d4 vahinkoa EGO:on. Lisää vaikeustasoa +2 jos opiskelijalla on yli 3 Hit Dicea, ja +1 jokaisesta 2Hit Dicesta tämän jälkeen. Helpota testiä 1:llä joka kolmannesta lehtoritasosta.

1-TASON LOITSUTMuokkaa

 • CAUSE STUDYING: +3 opiskelijoiden Concentration ja Reading -heittoihin. Loitsu torjuuntuu automaattisesti perjantaisin ja ennen lomapäiviä. Päivää ennen koetta, anna extrana +3 molempiin.
 • CANCEL MEETINGS: Lehtori estää opiskelijariennon, toimii vain yliopistojärjestöjen menoihin. Voidaan torjua suurempitasoisen professorin "Urgency" -loitsulla.
 • SPILL RED INK: Tunnistaa kaikki kielioppi ja terminologiakömmähdykset kokeessa.
 • CANCEL GRADES: -2 opiskelijan "Tekosyy" -heittoihin.
 • MAGIC PEN: Nostaa korjaamisnopeuden vähintään kahdella.
 • SUMMON SENIOR COLLEAGUE: Lehtori, joka on epäonnistunut "Cause Participation" -loitsussa voi perua epäonnistumisensa kutsumalla paikalle professorin, DC 12 -heitto. Jos DC -tulos alle 2, saapuu paikalle talonmies korjaamaan mekaniikkaa ja lehtorin nöyryytys 1d6:EGOon.

2-TASON LOITSUTMuokkaa

 • CHARM CLASS: +3 "Akateemiseen Karismaan". Jos heitetään kun palautetaan kokeita, opiskelijat saavat +5 bonusta kaikkiin Resistance -heittoihin.
 • DETECT PLAGIARISM: Merkitsee koepaperiin kaikki plagioidut kohdat korostuskynällä. Jos plagiointi on tehty muusta kuin oppikirjasta tai Wikipediasta, DC 14 -tason heitto, muutoin DC 5.
 • SCARE STUDENT: Uhkailee opiskelijoita kurssin hylkäämisellä. +2d4 opiskelijoiden Concentration ja Reading -heittoihin. Perjantaisin ja ennen lomapäiviä +1d4. Päivää ennen koetta uhkailu sen sijaan järkyttää opiskelijoiden mielen tasapainoa ja tuloksena -1d4 Concentration ja Reading -heittoihin.
 • BAN FROM CLASS: Ajaa automaattisesti yhden opiskelijan luokan ulkopuolelle.

3-TASON LOITSUTMuokkaa

 • CODE TEXT: Muuttaa kaiken selväjärkisen tekstin salatuksi ammattilaisjargoniksi.
 • DECODE TEXT: Muuttaa ammattilaisjargonin ymmärrettäväksi.
 • MASS SLEEP: Nukuttaa 3d6 Hit Diceä opiskelijoita. Heikommuusjärjestyksessä, heikommat ensin. Nukahtaneet epäonnistuvat automaattisesti seuraavassa Concentration -chekissä.
 • IMPROVED CANCEL MEETINGS: Saa uhkailulla, kiristyksellä ja lahjonnalla opiskelijan poistamaan minkä tahansa menon, äidin hautajaisista lähtien.