Hikiopisto:Lukion ÄI1-kurssi

Hikiopisto-logo3.png

Hikiopisto-logo2.png

Toivottavasti nautit hikikurssistamme. Hikiopiston etusivulta voit etsiä lisää kursseja. Myös Hikiopisto-luokka on pullollaan tuikihyödyllistä oppimismateriaalia.


Under construction.png Alla rakentamisen!
Tämä artikkeli on harvinaislaatuisen perseestä, koska se on keskeneräinen.
Ota rukkaset ja vasara käteen ja rakenna sitä hieman valmiimmaksi.


YleistäMuokkaa

Tervetuloa! Tässä kurssissa tarkoituksena on opettaa sinut Opetusministeriön hyväksymillä opetusmenetelmillä ÄI1-kurssin sisältö. ÄI1- kurssin tavoitteena on opettaa sinut tunnistamaan erilaisia tekstilajeja, syventää käsitystäsi suomen kielestä, sekä opettaa tulkitsemaan ja analysoimaan erilaisia tekstejä. Tämän lisäksi sinut opetetaan tulkitsemaan ja tutkimaan viestintäympäristöäsi sekä tapoja, joista sinusta muodostuu yhtä hyvä puhuja kuin pääministeri Vanhasesta. Tällä kurssilla tutkitaan myös oppimiskykyjäsi.

Oppaan laatijat toivottavat sinulle onnea ja nopeaa nukahtamista.

Tekstien kirjoittaminenMuokkaa

Yleistä

 • Äidinkielen kirjoitelmissa käytetään yleisesti isoruutuista konseptia (ruudun koko 10 x 10 mm). Pieniruutuista konseptia voi myös käyttää ja se luo sinusta säästäväisen ja tehokkaan oppilaan kuvan. Kuten humanistisissa aineissa yleensä tekstin saa olla sisällöltään ympäripyöreää ja tylsää kunhan se näyttää ja kuulostaa hyvältä. Yleisenä ohjeena voit pitää seuraavaa erään äidinkielenopettajan ohjetta:"Tee hyvä aloitus, keskikohta saa olla ihan p***aa ja lopun tulee olla laadukas."
 • Kirjoitelman voit kirjoittaa myös tietokoneella (ks. ohjeet kohdasta Kirjoittaminen).
 • Marginaalit vedetään kynällä joka sivulle sivujen molempiin runoihin. Teoriassa marginaalin leveys on kaksi ruutua, mutta tarpeen vaatiessa 5 ruutua tylsässä ja vaikessa aiheessa hyväksytään.
 • Ensimmäisen sivun vasempaan yläkulmaan merkitään allekkain suorituksen tyyppi (Äidinkielen aine / Äidinkielen aineistoaine / Mielipideteksti tms.) ja päivämäärä sekä oikeaan yläkulmaan allekkain kirjoittajan nimi (sekä etu- että sukunimi!) ja kurssi (esim. AI2B). Voit poiketa näistä ehdoista vapaasti kunhan muistat vedota jossakin kirjoittajan vapauteen.

Otsikko

 • Ainekirjoituksessa otsikon eteen merkitään tehtävän / otsikon numero ja mahdollinen kirjain.Useimmiten äidinkielen opettajasi korjaavat virheesi, koska he ovat naisia, eivätkä ota sinulta miinuspisteitä kirjoituksissa.
 • Valmiiksi annettua otsikkoa et saa muuttaa ellet ole sarkastisella mielialalla. Ylioppilaskirjoitusten laatijoiden otsikkoja saat parodisoida rauhassa esimerkiksi " Kumpi oli ensin, muna vai kana? " voit muuttaa rauhassa muotoon "Kumpi oli ensin, muna vai kana? Mikä oli kukon rooli? ".
 • Voit laittaa kysymysmerkin ja huutomerkin mikäli sinusta niin tuntuu. k. Pisteiden käyttö otsikossa on mukamas opettajien mielestä kielettyä, mutta voit tehdä niin kunhan muistat vedota jossakin luovaan vapauteen.

Tekstin asettaminen

 • Ennen otsikkoa jätetään viisi tyhjää riviä ja otsikon jälkeen (siis otsikon ja tekstin väliin) kaksi tyhjää riviä.
 • Sivun vasempaan reunaan marginaalin ja tekstin väliin jätetään yksi tyhjä ruutu; oikeassa reunassa teksti kirjoitetaan marginaaliin saakka.
 • Joka sivun alareunaan jätetään yksi kokonainen tyhjä rivi, samoin toisesta sivusta lähtien sivun yläreunaan.
 • Kappaleet erotetaan sisennyksin: jokaisen kappaleen ensimmäisen rivin alkuun jätetään kaksi tyhjää ruutua. Tämä on vain ohjeistus, jonka voit tarpeen vaatiessa ohittaa. Kohtaessasi vaikean ja tylsän aineen puolen rivin sisennys voi olla pelastus, josta ei sakoteta arvioinnissa.
 • Kappaleiden väliin ei jätetä tyhjiä rivejä ellet niin halua. Opettajat eivät useimmiten eivät välitä tästä *****akaan.
 • Kappaleen sisällä ei jätetä turhia tyhjiä rivinloppuja vaan rivit kirjoitetaan loppuun.

Kirjoittaminen:

 • Kirjoitelmat kirjoitetaan tyyppikirjainten mukaisella käsialakirjoituksella. Sallittu on myös tekstausta muistuttava käsiala. Ehdoton vaatimus kuitenkin on, että isot ja pienet kirjaimet erottuvat. TIKKUKIRJAIMIA ei siis saa käyttää!
 • Sana jaetaan tarvittaessa eri riveille tavujaon mukaisesta kohdasta.

Kuitenkaan tavua, joka sisältää vain yhden kirjaimen, ei saa jättää omalle riville.

 • Jos pilkku tai muu välimerkki tulee rivinvaihdon kohdalle, se merkitään edellisen rivin loppuun, ei seuraavan rivin alkuun. Älä käytä kahta tai useampaa huuto- tai kysymysmerkkiä peräkkäin.

Aineen kirjoittaminen tietokoneella

 • Kirjoitelman voi kirjoittaa tietokoneella, mutta muista, että ylioppilasaineet on kuitenkin kirjoitettava käsin. Näkövammaiset ja muut invalidit saavat kuitenkin kirjoittaa koneella. Jos olet näkövammainen valmistaudu siihen, että kolun rehtori saattaa lukea tekstejäsi rattoisissa opettajien illanvietoissa kevennyksenä.
 • Tietokoneella kirjoittaessasi käytä seuraavia asetuksia, joita luuserit käyttävät: fonttikoko 12 pistettä, riviväli 1,5, kappaleen ensirivin sisennys 1 cm, sivun vasen ja oikea reunus (marginaali) 3 cm. Voit Pidentää tekstin pituutta huomaamattomasti mutta ovelasti muuttamalla fonttikokoa 13:n pisteeseen ja suurentamalla riviväliä 1,6:teen.

Tekstin rakentuminen:

 • Kirjoitelmassa tulee olla selkeä rakenne. Et valitettavasti ole James Joyce, joka saa vedota kirjallisen vapauteen ja kirjoittaa sekavasti 40 sivua ilman pisteitä tai kappalejakoa.
 • aloituskappale, joka johdattaa lukijan otsikon ilmaisemaan asiaan. Useimmissa tapauksissa riittää kun kehität yhden aloituksen ja käytät sitä kaikissa aineissasi läpi Lukion pienillä muutoksilla.
 • käsittelyosa, jossa on yleensä viidestä kymmeneen kappaletta (vähimmäismäärä viisi kappaletta). Voit kirjoittaa käsittelyosassa täysin ympäripyöreää son**a ja saada silti hyvät pisteet väkäelmästäsi.
 • Lopetuskappale, joka päättää otsikon ilmaiseman koko asian käsittelyn. Useimmiten kirjoitat, jonkin ympäripyöreän tiivistelmän tekstisi sisällöstä ja työsi on valmis!
 • Yhdessä kappaleessa tulee olla yleensä kolmesta viiteen virkettä. Yksi virke siis ei käy kappaleeksi ellei se ole lopetuskappale. Yrtiä pitää kappaleiden pituus samana, sillä useimmat äidinkielen opettajat eivät pidä eripituisista kappalesita.
 • Yhdessä virkkeessä on yleensä enintään kolme lausetta, voit kuitenkin tehdä tekstistäsi täysin virkeettömän ja vaikealukuisen opettajasi harmiksi, mutta sitä ei suositella, sillä opettajasi ei tule pitämään siitä ja saattaa alentaa pistemääräsi; alhaisemmaksi ja huonommaksi opettajasi lukiessa tekstiäsi.
 • Tekstin ensimmäisen virkkeen pitää olla täydellisesti ymmärrettävä ilman otsikkoakin.
 • Testaa onko teksti ilman otsikkoa ymmärettävä. Tekstitaidon vastauksissa otsikon tulisi olla tylsän informatiivinen kuten: Runoanalyysi Bo Carpelan runosta Vuodet, kuin lehdet häkkilinnun näkökulmasta. Esseekokeessa voit jossakin tapauksissa päättää itse otsikoinnin, mutta sen on oltava tekstin tyyliin sopiva. Kirjoittaessasi Facebookista voit käyttää esimerkiksi Epävöimistä aihettava sivu otsikointia, joka osoittaa, että olet perillä nykyajan uusista sanoista ja seuraat maailman menoa. (Unfriend on Oxford Dictionaryn mukaan vuoden 2009 uusi sana. ).
 • Pronomini ei saa viitata kappalerajan yli. Kappaleen alussa (ensimmäisessä lauseessa) ei siis saa käyttää pronominia (esim. tämä, nuo, se).

Katso myösMuokkaa