Hikiopisto:Suomenkielinen Wikipedia sosiologisessa syynissä/Hierarkia

Hikiopisto-logo3.png

Hikiopisto-logo2.png

Toivottavasti nautit hikikurssistamme. Hikiopiston etusivulta voit etsiä lisää kursseja. Myös Hikiopisto-luokka on pullollaan tuikihyödyllistä oppimismateriaalia.


Ja siellä kissat tanssivat pöydällä ja kaikki korruptio ja perversio rehottaa pitkin palvelimen suurta selkää... (Ilm. 23. 6-9)

Suomenkielinen Wikipedia noudattaa tiukkaa ja kurinalaista hierarkiaa, jonka perustana on se, että toisilla käyttäjillä on valta lyödä toisia, kun taas toisilla käyttäjillä ei ole mitään valtaa. Kyse on heikko-vahva-asettelusta. Kuitenkaan ei ole tämä asettelu millään tapaa luonnollinen, sillä Wikipediassa valtaa pitävät tyystin toisenlaiset ihmiset kuin tosielämässä. Heikko-vahva-asettelu tarkoittaakin tässä sitä, että niille, jotka ovat täysiä surkimuksia toisaalla, on Wikipediassa siunaantunut tilaisuus kääntää luomakunnan järjestys ylösalaisin.

Hierarkia alhaalta ylös

 
Neljä käyttäjätyyppiä pelaamassa pokeria.

Tähän mennessä on ehtinyt selvitä se, että suomenkielisen Wikipedian vakiokäyttäjistössä on neljä käyttäjällistä valtakerrostumaa, joissa toiminnan alullepanemisen halu vähenee sitä mukaa, mitä ylemmäksi yhteisön hierarkiassa kivutaan:

Aloitteentekijät

Aloitteentekijät aiheuttavat Wikipedian sisäisiä tilanteita omalla toiminnallaan. He ovat henkilöitä, jotka pitävät sisällään suuren provosoivan luomisvoiman, joka ärsyttää muita käyttäjiä ja saa aikaiseksi äänestyksiä, kommenttipyyntöjä, muokkaussotia sekä suomenkieliselle Wikipedialle tyypillisiä käyttäjien välisiä torikokouksia keskustelusivuille. Aloitteentekijät ikään kuin "potkaisevat koneen käyntiin". Tässä ansioituineina käyttäjinä voidaan pitää esimerkiksi Ulrikaa, Sullaytä ja edesmennyttä Alexius Manfeltia, joiden aikaansaannokset eivät useinkaan saa(neet) jakamatonta tukea osakseen. Aloitteentekijöillä ei ole mitään valtaa Wikipediassa. He ovat vain surkuteltavia räsynukkeja, joita ohjaavat heidän omat pakkomielteensä.

Tukijat

Tukijat ovat ryhmä, jotka tulevat esille aina silloin, kun aloitteentekijät ovat uupuneita tai saattaneet itsensä umpikujaan. Tällaisiin tukihenkilöihin kuuluu mm. Tve4, joka yleensä tukee Ulrikaa, mutta ei ole yhtä radikaali kuin Ulrika omissa toimissaan. Tukijat ovat aina täysin perillä kaikesta Wikipediassa tapahtuvasta, ja he ovat eteviä hyödyntämään tätä ajankohtaistietouttaan. Toisaalta he myös osaavat teeskennellä tietämätöntä tarpeen tullen. Tukijat ovat arvomaailmaltaan samankaltaisia kuin Aloitteentekijät, mutta he eivät omaa samanlaista luomisvoimaa tai rohkeutta, joten heidän on toimittava vasta näiden jälkeen. Keskustelullinen toiminta Tukijoilla koostuu hyvin pitkälti sen toistelemisesta, minkä Aloitteentekijät jo ovat ehtineet sanoa. Tukijoilla voi olla jonkin verran valtaa. Heihin viitataan usein "turhana" tai "välttämättömänä" hierarkia-askelmana.

Tve4:ä jähmeämpi tukija on hierarkiassa eksyksiin joutunut idiootti, Harriv, joka ryhtyy tukemaan vasta sitten, kun vähäisemmät toimijat ovat jo itsensä kompromettoineet.

Valvojat

 
Ylivalvojat (oik.) ovat oikeastaan vain seurausta kaikista muista ryhmistä (vas.).

Valvojat ovat entisiä aloitteentekijöitä, jotka ovat jo hankkineet niin paljon arvovaltaa, että aloitteentekijät suhtautuvat heihin pelonsekaisella kunnioituksella. Valvojat ajavat aloitteentekijöitä hulluiksi ja aiheuttavat suurimman osan näiden ongelmista. Yksi entinen aloitteentekijä ja nykyään auktoriteetillaan muita ohjaileva on Samulili. Hän ei kuitenkaan pysy roolissaan johdonmukaisesti, vaan alentuu myös turhanaikaisiin äänestyksiin ja pikkutarkkoihin moderointeihin kuin olisi lähinnä moottoripyöräilystä, raikkaasta ilmasta ja elämyksistä innostunut, hangaround-jengiin kuuluva pojannulikka.

Ylivalvojat

Ylivalvojat ovat IP-ekshibitionisteja, joiden kautta oikeastaan määritellään kaikkien alempien wikipediayhteiskuntaluokkien vaikutusmahdollisuudet heidän välittäjäasemansa vuoksi. Yksi tällainen ylivalvoja on Agony. Joskus hän käyttää työrukkasenaan Samulilia, koska hän ei itse alennu tämän tapaan suorittamaan valvojatason tehtäviä. Ylivalvojat eivät enää aiheuta oikeastaan yhtään mitään. He ja heidän toimintansa ovat kaiken muun seurausta. Ylivalvojat ovat puhdasta voimaa, jolla koko Wikipedian toimintaa ohjataan. Ylivalvojien toimintaa puolestaan ohjaa sieluton Konsensus (usein myös Pyhä Konsensus tai Konsensus Suuri).


  Alla rakentamisen!
Tämä artikkeli on harvinaislaatuisen perseestä, koska se on keskeneräinen.
Ota rukkaset ja vasara käteen ja rakenna sitä hieman valmiimmaksi.