Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Information.gif Voi olla, että tämä artikkeli ei ole syvältä, mutta ainakaan siinä ei ole kuvia.
Tee päivän hyvä työ ja kuvita artikkeli mielellään aiheeseen liittyvillä kuvilla.
Tarkempia tietoja saattaa löytyä keskustelusivulta.
Star.svg
Tämä artikkeli on kouluesimerkki siitä, miltä hyvä sivu voi näyttää. Älä yritä olla luova, tee vain tasan kuten tässä.

Kymenlaakson AMK (eng. University of Apples and Scones) on voimakkaasti ja tavoitteellisesti kahtia jakautunut karkeakoulu, jolla on yksi rehtori, kaksi napaa ja kolme tehtävää. Ammattikorkeakouluhan tarkoittaa, että opetus on käytännönläheistä kuten yliopistoissa ja toisaalta pohjautuu vankkaan teoriapohjaan kuten ammattioppilaitoksissa.

KyAMK läpäisi ensimmäisenä Korkeakoulujen arvuutusneuvoston ladunvalmistusjärjestelmien auditoinnin 2005. KyAMK on valittu kaksi kertaa valtakunnalliseksi latuyksiköksi: molemmilla kerroilla ladut tehtiin valtakunnallisiin hiihdon arvokisoihin.

KyAMK:n hallitsevin piirre on kaksinapaisuus. Se tarkoittaa, että esim. kopiopaperista, hiirimatoista tai lattiavahasta 51 % on tilattava Kotkasta ja 49 % Kouvolan seudulta omistussuhteiden mukaisesti – muuten joku osakeyhtiön hallituksessa vetää palkokasvin hengitysteihinsä.

Rehtorikin jaettaisiin suhteessa 51/49 kahtia, mutta koska se ei ole fyysisesti mahdollista, rehtori on valittava aina maakunnan ulkopuolelta. Tosin tulevaisuudessa rehtorin työpöytä tullaan sijoittamaan puolueettomalle maaperälle Kotkan ja Kouvolan täsmälliseen maantieteelliseen puoliväliin, joka osuu Inkeroisten Essolle. Näin ohiajavat opiskelijat ja henkilöstön jäsenet voivat käydä tapaamassa rehtoria yhtäläisin edellytyksin.

KyAMK Oy:ta hallinnoi osakeyhtiön hallitus, jonka konsensus-henki on käsin kosketeltava. Pikkusieluinen kotiinpäinveto on vain muisto menneisyydestä, ja sille hekotellaan nyt yhdessä. Kaikkien mielessä välkkyy vain amkin yhteinen hyvä. Jokainen hallituksen kokous aloitetaan ja päätetään Kymenlaaksolaisten lauluun, ihan vaan hyvän yhteishengen osoittamiseksi. Tosin laulaessa tehdän joskus leikkimielistä jäynää: jotkut laulavat "Kuusankoski sun laulusi soikoon", toiset taas vastaavat tähän "Jylpyn kallioilla".

Kymenlaakson AMK - Menetyksen tekijä ....... eli KyAMK:n tehtävät

Kolme AMK:n tehtävää – jotka lainsäätäjä ymmärtämättömyyttään kaikille ammattikorkeakouluille on antanut – ovat opetus (josta alla tarkemmin), aluekehitys ja tutkimus ja kehitys. Ja tutkimus. Ja kehitys. Ja oikeastaan ei se opetus niinkään.

Virallisen tavoitteenasettelun mukaisesti: ”Kymenlaakson AMK:n perustehtävänä on yksilöiden, yritysten, elinkeinoelämän ja toiminta-alueen osaamisen suunnitelmallinen ja määrätietoinen latistaminen. Ammattikarkeakoulu sumentaa alueen sosiaalista pääomaa. Lisäksi tehtävänä on hämmentää alueen jokseenkin olematonta kulttuurista identiteettiä.” Fyysisenä tavoitteena on lattiapinta-alan puoliintuminen aina kolmen vuoden välein.

Aluekehitys tarkoittaa käytännössä sitä, että KyAMK yhteistyössä alueen yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa tekee mm. EU-hankkeita, joiden avulla saadaan EU-tukea maakuntaan. Parhaimmillaan hankkeet eivät ole haitallisia ympäröivälle yhteiskunnalle, ja saattavat tuottaa konkreettista hyötyä työllistämällä kolme määräaikaista projektityöntekijää. KyAMK:n tutkimus- ja kehitystyö käsittää tutkimuksia, joita joko kukaan ei oikeasti halua tilata tai joita on mahdoton toteuttaa. ”Kehitystyön” ja ”työn” suhde on samankaltainen kuin ”kehitysmaan” ja ”maan” suhde.

Koulun arkkitehtuuri on vahvasti sidoksissa 70-luvun betonikolossien muotiaikaan. Vaikutteita on saatu mm. Hervannasta, Neuvostoliitosta ja ennen kaikkea Kouvolan herkästä arkkitehtuurista. Tyyli pohjautuu niin sisä- kuin ulkotiloissa paljaaseen betonipintaan. Koulurakennuksen tasakaton suunnittelusta ovat vastanneet rakennustekniikan opiskelijat. Valitettavasti opetuksessa ei ole muistettu mainita, että vesi on syytä johtaa katoilta pois, ei kerätä sitä lammikoihin.

Opetus

KyAMK:n opetus perustuu destruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Sen mukaan jokaisen oppijan osaaminen destruktoituu omaperäisellä oppimispolulla, jonka miinoittamisessa oppija käyttää aiempaa elämänkokemustaan ja erilaisia lähteitä. Opettajan tehtävä on ensisijaisesti toimia (harhaan)ohjaajana. Destruktivismin uusin sovellus, PBL (problematicly baseless learning) eli ongelmallisesti perusteeton oppiminen, on käytössä joissakin koulutusohjelmissa.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa monipuolisia asianhutkijoita. Asianhutkijuus erotetaan ammattitaidottomuutesta siten, että siinä missä ammattitaidoton vain mokaa, asianhutkija osaa myös reflektoivasti peittää virheittensä jäljet ja projisoida ne muualle.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat jaetaan keihäänkärkiin ja kivirekiin. Keihäänkärkiä ovat logistiikka ja muotoilu, muut ovat kivirekiä. Paitsi terveysala, joka on omasta mielestään keihäänkärki ja tieteellisesti ylivertainen – tämä perustuu terveysalan tutkimuksiin, joissa vuolaasti selostetaan tutkimuksen tiedonkäsitystä suhteessa Aristoteleen tai Platonin vastaaviin.

Koska on oletettavaa, että lähivuosina KyAMK joko liitetään osaksi pääkaupunkiseudun Napoleonia-ammattikorkeakoulua, Itä-Suomen Leftovers-korkeakoulua tai jotain Pietarin yliopistoa, koulutusohjelmauudistuksen myötä tullaan tarjoamaan vain alla kuvatut suuntautumisvaihtoehdot, jotta ne olisivat riittävän profiloituneita säilymään tulevissa fuusioissa.

Logistiikan koulutusohjelma

 • Kaksoislaskutettujen kuljetusten suuntautumisvaihtoehto.
  (Koulutusohjelman kotisivulla voi allekirjoittaa sähköisen tullauksen vastaisen adressin)
 • Ihmissalakuljetuksen suuntautumisvaihtoehto

Hoitotyön koulutusohjelma

 • Hämärissä oloissa suoritetun työmaasairaanhoidon suuntautumisvaihtoehto
 • Veneeristen tautien hoidon suuntautumisvaihtoehto

Viestinnän koulutusohjelma

Rakennustekniikan koulutusohjelma

 • Kuutamourakoinnin suuntautumisvaihtoehto
 • Kuittitehtailun suuntautumisvaihtoehto

Metsätalouden koulutusohjelma

 • Avohakkuiden suuntautumisvaihtoehto
 • Laittoman puunhankinnan suuntautumisvaihtoehto

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

 • Virtuaalituotannon suuntautumisvaihtoehto
  Koulutusohjelmassa keskitytään perustamaan täysin virtuaalinen tuotantolaitos esim. konepaja, saha tai ohjelmistoyritys Habbo hotelliin tai vastaavaan virtuaaliympäristöön.

Merenkulun koulutusohjelma

 • Mukavuusliputuksen suuntautumisvaihtoehto

Liiketalouden koulutusohjelma

 • Suljettujen talouksien kaupan suuntautumisvaihtoehto
  Valmistuneet sijoittuvat Kuubaan tai Pohjois-Koreaan kaupallisiin tehtäviin.
 • Eroottisten palvelujen hallinnon suuntautumisvaihtoehto
  Valmistuneet sijoittuvat erilaisten eroottisten viihde- ja hyvinvointipalveluiden hallintotehtäviin. Mahdollisuus suorittaa kansainvälinen Authorized Pimp -tutkinto.

Muotoilun koulutusohjelma (Tämä keihäänkärki myydään eniten tarjoavalle)

Sosiaalitapausten kotouttamisohjelma

 • Työttömäksi kelpaamattomien apuraha-alkoholistien kuntoutuskirjekurssi. Suunnattu henkilöille, joille Kotkan meripäivät ovat ikään kuin "jääneet päälle". Koulutusohjelman yhteyteen valmisteltua MERISELITYS -t&k-hanketta käytetään täkynä EU-rakennerahaston jämäeurojen hamuamiseen ("Meidän toiminnalla edistetään aluekehitystä niinku hurjasti")

Opettajat (ja muu henkilökunta)

KyAMK:n opettajat jakaantuvat likimain seuraaviin alalajeihin:

 1. Akateemiset friikit. Näyttävän CV:n omaavat, mutta pedagogisesti tai sosiaalisesti puolikuntoiset, joista tiedeyliopistot ja rikkaammat AMK:t ovat halunneet eroon.
  • Plussat: opiskelija voi kuulla ideoista, jotka syntyneet Kymenlaakson ulkopuolella.
  • Miinukset: ks. lajin yleinen kuvaus.
 2. Takakenoiset jumit. Asenteeltaan takakenoiset vanhojen opistojen opettajat, joiden mielestä koko AMK:n ilmestyminen oli paholaisen toimi, eikä pedagogiikassa ole tapahtunut mitään merkittävää sitten 60-luvun. Kaikki pedagogiset uudistukset nähdään opettajien riistoyrityksenä. Käyttävät vähän energiansa esim. puutarhanhoitoon, kuntoiluun tai ay-toimintaan. Heille KyAMK:ssa on edelleen 9 napaa eli vanhaa kunnon opistoa.
  • Plussat: opiskelija voi oppia joitakin perustaitoja jopa kunnolla.
  • Miinukset: 70-luvun kalvojen kopioiminen voi puuduttaa.
 3. Kirkassilmä-märkäkorvat. Nuoret innokkaat maisterit/DI:t/sairaanhoitajat, jotka ovat päätyneet AMK:hon ja tekevät innolla mutta näköalattomasti työtä käskettyä, usein itsekään tietämättä miksi.
  • Plussat: järjetön innostuminen voi joskus tarttua opiskelijoihin.
  • Miinukset: ”Enhän minä oikeastaan koskaan ole ollut töissä teidän alanne oikeissa työpaikoissa.”
 4. Henkisesti poissaolevat. Sekalainen seurakunta muuta väkeä, jotka ovat avioliiton, harrastustoiminnan tai hämärien bisnesten takia - tai muuten vain eläkepäätöstä odotellessa - joutuneet Kymenlaaksoon ja tarvitsevat suojatyöpaikan, jonka infrastruktuurin suojissa toteuttaa itseään.
  • Plussat: ei useinkaan ole.
  • Miinukset: olematon kiinnostus sekä siihen, mitä opettaa, että siihen, miten opettaa.
 5. Virtuaaliopettaja. Ohjelmistoakatemian valmistama Moodlessa toimiva robotti, joka kykenee poimia opetuksen suunnitelmasta avainsanat, etsimään netistä niiden perusteella opetusmateriaalia, laatimaan sen pohjalta Moodleen tehtäviä, sekä antamaan opiskelijoille palautetta tehtävistä.
  • Plussat: Ei aktiivisesti pottuile opiskelijoille, edullista työvoimaa, osaa opettaa yhtä sujuvasti kaikilla aloilla.
  • Miinukset: Muuhun opettajakuntaan verraten hieman heikompi valmius antaa henkilökohtaista opintoneuvontaa tai osallistua AMK:n kehittämistyöhön.
 6. Merenkulun opettaja, alkoholismin tai akan takia maihin jäänyt menneen ajan merenkulkija, jonka ammattitaidosta ei ole jäljellä kuin suuret puheet sekä juomatottumukset.
  • Plussat: eivät kehtaa kommentoida oppilaiden alkoholin käyttöä omien juomatapojen vuoksi.
  • Miinukset: pitävät suojatyöpaikoistaan kiinni kynsin hampain, minkä johdosta koulussa ei ainuttakaan opettajaa joka olisi ollut alan oikeissa töissä viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen.

Muu henkilökunta

Ammattikorkeakouluissa on uskomaton määrä muuta henkilökuntaa. Se vaihtelee palkkalistoille otetuista talon laboratorioihin unohtuineista opiskelijoista niihin lähes kalusteiksi muuttuneisiin zombeihin, joiden työsuhteen juuret ovat Säkkijärven miestyökoulussa. Lisäksi talosta löytyy näyttöpäätteeseensä kiinni kasvaneita työnarkomaaneja, jotka tekevät olosuhteiden pakosta myös esimiehensä työt, poliittisilla tai kaverisuhteilla suojatyöpaikan saaneita keplottelijoita, sekä koulun entisiä opettajia, jotka tekevät mitä tahansa ettei tarvitsisi opettaa.

Opiskelijat

KyAMK:n opiskelijat jakaantuvat muutamiin tyyppeihin:

 1. Läheisriippuvaiset alisuoriutujat. Opiskelijat, jotka hyväksyttiin opiskelemaan avaruusfysiikkaa yliopistossa, mutta eivät uskalla muuttaa eri paikkakunnalle kuin tyttö/poikaystävä/äiti/kilpikonna/oma yucca-palmu.
  Lohtuna: maakunnan aivovienti pienenee.
 2. Kasvukeskusten hylkiöt. Muuttaneet laaksokuntaan pääkaupunkiseudulta tai muista kasvukeskuksista, joissa neljän approbaturin yo-paperit eivät riittäneet.
  Lohtuna: maakunnan muuttotappio pienenee.
 3. Peruspissikset. Oman kaupungin (jokseenkin) kiltit tytöt, joille tradenomiksi tai sairaanhoitajaksi opiskeleminen on mielikuvituksellisinta, mistä he ovat ikinä haaveilleetkaan hiustenpidennyksen lisäksi.
  Lohtuna: heitähän varten AMK on olemassa.
 4. Amiksen hylkiöt. Amiksessa huomasivat, että peukalo onkin keskellä kämmentä, ja harmin paikka, kaikki työnantajatkin huomasivat. ”Ja jotainhan sitä on tehtävä. Perkele.”
  Lohtuna: Aina joskus joukosta löytyy joku, joka oppii jopa prosenttilaskun.
 5. Lohdutuspalkintoon tyytyjät. ”Oikeastaan hain ensisijaisesti Teatterikorkeaan, mutta tämäkin on ihan kiva.”
  Lohtuna: maakunnan aivovienti pienenee.
 6. Määrätietoiset kirkasotsat. Erittäin harvinainen laji. Tietävät jo ensimmäisenä lukukautena koulutusohjelmansa nimen. Opiskelevat tavoitteellisesti ja siten viimeistään toisen vuoden keväällä peittoavat tiedoissaan puolet koulutusohjelmansa opettajista.
  Lohtuna: Joku on nähnyt tällaisen tyypin ihan oikeasti.
 7. Perinteen ja perinnön vainoamat. ”Meidän suvussa on käyty Wiipurin teollisuuskoulu jo neljässä polvessa, enkä peri vaarilta nyrkkipajaa, jos en minäkin käy.”
  Lohtuna: Saattavat valmistua vahvan ulkoisen pakon edessä.
 8. Lannanhajuiset seikkailijat. Valkealan, Virolahden tms. kasvatit, joille saapuminen Kotkan tai Kouvolan urbaaniin sykkeeseen on kaikki aistit räjäyttävä orgastinen kokemus. Opintoalalla ei ole väliä, sillä ”Life in the City rocks”.
  Lohtuna: toisena vuotena huomaavat, ettei se kaupungin ainoan diskon baaritiski olekaan kovin hohdokas paikka maanantai-iltaisin, ja alkavat sen sijaan opiskella.
 9. Lukion vatipäät. Perinteiset lukiossa epäonnistuvat opiskelijat jotka eivät pidemmälle yltäneet ja näin ollen elvistelevät AMK:ssa. Normaalia lajille joutuminen ensimmäistä kertaa töihin koulun työharjoittelussa.
  Lohtuna: sitä ei juuri luvassa ole.
Koulutus
Subjektit: Amis - Lukiolainen - Opiskelija - Opettaja - Oppilas
Tutkinnot: Datanomi - Insinööri - Kleptonomi - Medianomi - Merkonomi - Sosiopaatti - Tradenomi
Laitokset: Aliopisto - Ammattikorkeakoulu - Ammattikoulu - Autokoulu - Elämänkoulu - Esikoulu - Kansanopisto - Peruskoulu - Päiväkoti - Lukio - Steinerkoulu - Yliopisto
Erikseen mainittavat: Espoon kristillinen koulu - Haurea-ammattikorkeakoulu - Metropolio - Keski-Suomen Opisto - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Oulun yliopisto - Päivölän kansanopisto - Ressun lukio - Ukon yliopisto - West Pointin sotilasakatemia
Muuta: Erityisluokka - Humanisti - Innovaatiopedagogiikka - Maisterismi - Maol-taulukot - Opinnäytetyö - Oppiminen - Plagiointi - Pro gradu - Teekkari - Väitöskirja - Ylioppinut - Wilma