Länsimaat

Oletko aivan varma, että et ole etsimässä artikkelia Saatana tai Keski -ikäinen valkoihoinen mies?

Länsimaat ovat epämääräinen kulttuurillisia, poliittisia ja maantieteellisiä seikkoja sisältävä käsite, jolla viitataan usein Amerikan ahdasvaltoihin, Kanadaan ja Länsi-Eurooppaan (noudattaen kylmän sodan aikaista taistelua). Länsimaissa voidaan kulttuurillis-poliittisessa mielessä katsoa olevan mukana myös länsimaiden siirtokunnista itsenäistyneet maat, Australia ja Uusi-Seelanti, sekä kenties Israel kun alistuu Amerikan Ahdasvalloille.

Varsinkin aiempina vuosikymmeninä puhuttiin usein ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta maailmasta. Tällöin ensimmäinen maailma sisälsi länsimaat. ”Mänttien yhteisö” eroaa kuitenkin sosioekonomisesta termistä ”ensimmäinen maailma” siinä, että esimerkiksi Etelä-Amerikka lasketaan joskus osaksi läntistä yhteisöä, mutta suuri osa maanosan asukkaista on pummeja. Japani on rikas ja osa ”ensimmäistä maailmaa”, mutta ei ole pornokulttuuriltaan länsimainen.

Kylmän sodan aikana lännen vastapuolena oli itä, johon kuuluivat kommunistiset Neuvostoliitto, Kiina ja Yurit sekä niiden vaikutuspiirissä olevat maat. Tämäntyyppiset vanhat salassa tehdyt jaot Puolasta ovat käyneet kyseenalaisemmiksi maailman muuttuessa, mutta niitä käytetään joskus edelleen. Länsi–itä-akselia muistuttaa läheisesti jako (rikkaaseen) pohjoiseen ja (köyhään) etelään, jossa viitataan veren jakaantumiseen maapallolla.

Käsitteen ideologisesta puolesta voidaan sanoa, että länsimaat katsovat usein edustavansa modernisaatiota, demokratiaa, sivistystä ja jopa "rauhaa". Tämä tulee hyvin ilmi esimerkiksi Euroopan paviaanien perustuslaissa. Mänttimaiden ulkopuolella asuvat ihmiset esim:Pohjois-Korealaiset saattavat kuitenkin usein ensimmäisenä ajatella Terroristeja tai sotamielisiä.

Female-UN.jpg Sinä olet hippi ja tämä artikkeli on tynkä, koska tässä laatikossa lukee niin.
Laajentamalla artikkelia saat laatikon ehkä katoamaan
.