Nistioppilaitos

DramaticQuestionMark.png
Tiesitkö, että...
Moni luulee, että kaikki narkomaanot ovat (a) itähelsinkiläisiä (b) työttömiä, (c) hippejä tai (d) näiden yhdistelmiä. Rikkaista narkomaaneista ei helposti puhuta, koska julkkiksethan ovat parempia ihmisiä. Nistioppilaitos tekee parhaansa nistien arvostuksen parantamiseksi. Kun narkomaaneja kerran joka tapauksessa on, ne voivat saman tien olla ammattitaitoisia, suorittavampia ja muutenkin parempia ihmisiä.

Narkomaanioppilaitos (arkikielessä nistikoulu tai nistis) on toisen asteen oppilaitos, joka tarjoaa nistaamisen peruskoulutusta. Opinnot ovat laajuudeltaan kolmivuotisia ja johtavat yleensä vankilaan. Tutkinnon suorittanut on hakukelpoinen korvaushoitoon. Narkkikoulut tarjoavat monia koulutuslinjoja, jotka jaetaan kuuteen pääalaan.

Kuusi valaistuksen tietäMuokkaa

Koko kuvion hahmottamisen helpottamiseksi seuraavassa luettelossa on mainittu esimerkkeinä muutamia kullekin alalle tyypillisiä perustutkintoja.

Huumenistinen ja kasvatusala

  • Tyypillisiä tutkintoja: nuoriso- ja vapaa-ajan syyhkijä, täyspäivänarkomaani, artesaani

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja kaupan syyhkyt

  • Tyypillisiä tutkintoja: säätäjä, päihdealan pienyrittäjä, ghettohäslän erityisammattitutkinto

Luonnontieteiden ala

Tekniikka ja liikenne

  • Tyypillisiä tutkintoja: voimapihtien perustutkinto, pirikiitäjän erityisammattitutkinto

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

  • Tyypillinen tutkinto: kotirotta, huumeturismin perustutkinto, muulin erityisammattitutkinto

Edellä mainittujen opetusministeriön hallinnoimien alojen lisäksi sisäministeriön alaisuudessa annetaan sotilas- ja suojelualan nistikoulusta, johon luetaan vankila-alan, pelastusalan ja rajavartiolaitoksen ammattikoulutus.

Jokainen näistä aloista jakautuu lukuisiin eri ala-aloihin, joilla on edelleen useita suuntautumisvaihtoehtoja. Suuntautumisvaihtoehdot riippuvat oppilaitoksesta. Esimerkiksi rappioala on nistauksen ja juoppouden alan alajaotus, ja siellä voi erikoistua muun muassa täyspäivänistiksi, pyörävarkaaksi tai denaksi.

Osassa kouluista voi suorittaa tutkinnon ns. kaksoistutkintona, jolloin opiskelu kestää yleensä neljä vuotta. Tällöin osa opinnoista korvataan vankilalla.

Nistikoulussa opiskeluun kuuluu sekä teoriaa että käytäntöä. Teoreettiset opinnot jaottuvat pitkin opiskeluaikaa ja ne painottuvat alalle olennaisiin tietoihin. Esimerkiksi kielissä opiskellaan oman alan sanastoa (hallusinogeeniset aineet) ja psykokemian opintojaksolla tutustutaan onnistuneen sekakäytön perusteisiin. Kolmen vuoden opiskeluaikaan sisältyy noin 5 kuukautta työharjoittelua opiskelualaa vastaavissa työpaikoissa.

Kouluun hakeminenMuokkaa

Narkomaanioppilaitokseen ei ole mitään minimikeskiarvoa, vaan hakijan on osoitettava pätevyytensä aiemman osaamisensa sekä pääsykokeen perusteella. Aiempi kokemus nistaamisesta sekä syyhkimisestä on 50% pääsykokeen kokonaispistemäärästä.

Katso myösMuokkaa