Plagiointi

Information.png Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä tai viitteitä.
Voit auttaa parantamaan artikkelia lisäämällä asianmukaisia lähteitä.
Lähteettömät tiedot saa myös kyseenalaistaa tai poistaa.

Yleistä

Plagiointi (ruots. plagiera < lat. plagiarius ’se joka kehottaa toisen orjia jättämään työpaikkansa ja piilottelee heitä’) on toisen henkilön tuotannon käyttöä ilman alkuperäisen lähteen asianmukaista ilmoittamista. Plagiointi voi kohdistua esimerkiksi toisen henkilön ideoihin, tietoihin, kieleen tai kirjoitukseen. Plagiointi voi ilmentää epärehellisyyttä, mikäli plagioija julkaisee tai yrittää julkaista plagioidun työn omana alkuperäisenä tuotantonaan. Plagiointi ei välttämättä ole sama asia kuin tekijänoikeusrikkomus, jossa nimenomaisesti rikotaan tekijänoikeuslakia. Plagiointi kohdistuu tekstin, kirjoituksen tms. sisältöön, kun taas tekijänoikeus koskee näiden muotoa.

”Kuulkaas neropatit, tämä oli meidän artikkelimme.”

~wikipedisti

Suora plagiointi

On pikkutarkkaa tiedon, datan, grafiikan ja teoreettisten mallien kopiointia muista, usein vuosien kovan työn takana olevista läheistä. Tämäntyyppisen alkeellisen plagioinnin kanssa on syytä olla varsin varovainen, ja julkaista tuotos vasta strategisesti sekuntia alkuperäisen tutkimustuloksen jälkeen. Tällöin voidaan välttyä plagiointisyytteeltä.

Mainittakoon esimerkki tietokoneiden historiasta: Olipa kerran (tämä ei ole iltasatu) pari poikaa, jotka alkoivat valmistaa autotallissa ns. tietokoneita. Koska kukaan ei ollut ennen tehnyt mitään vastaavaa tuotetta, kiinnostui Suuri Jättiläisyhtiö poikien puuhista. Sangen nopeasti Suuressa Jättiläisyhtiössä tajuttiin, että poikien idealla voisi pierrä runsaasti rahaa, hahaa. Niinpä siellä mobilisoitiin pikaisesti mitä inhottavin plagiointioperaatio, joka tuotti maailmalle tietokoneita suoraan perseestä. Nykyään Jättiläisyhtiötä ei enää kiinnosta koko homma.

”Älkää ajatelko minua varkaana - pikemminkin tiedonsiirtoagenttina!”


Piiloplagiointi

Koska suora lainaaminen eli varastaminen eli typerä itsensä paljastaminen idiootiksi on kaikkien kunnon plagioijien vierastama amatöörien tapa pilata kunnollinen tiedon omaksuminen tutkijoiden raporteista, on piiloplagiointi paljon taukkien harjoittamaa suoraplagiointia yleisempää. Tämä on erityisen sofistikoitunutta siksikin, että sitä oikeaoppisesti harjoittaakseen täytyy esim. lukea tenttikirjoja, muka "tiedon omaksumiseksi".

Se on erityisen hankalasti paljastettavissa olevaa plagiointia, koska "omaksuttu" tieto siirtyy lukijan aivoihin, ja purkautuu plagiaattina vasta tenttitilaisuudessa paperille. Tätä plagioinnin lajia voi itsekukin harjoittaa jopa tietämättään. Ollaksesi varma tiedon autenttisuudesta sinun täytyy keksiä kaikki tieto itse ja kyetä vielä osoittamaan, ettet ole aivoplagioinut sitä mistään mediasta tai julkaisusta. Tiettävästi vain yksi henkilö on kyennyt tähän autenttiseen, intuitiivisesti tuotetun, oman, alkuperäisen, profeetallisen itsenäisen tiedon esiintuomiseen maailmankaikkeudessa.

Valeplagiointi

Koska suora tiedon toistaminen on tietysti osoitus mitä hävyttömimmästä plagioinnista, on useiden plagioijien taktiikkana muuntaa lähteen sana- ja lauserakennetta, liittää plagiaattiin välivirkkeitä, joiden tarkoituksena on harhauttaa tarkastajaa huomaamasta, että kyseessä on plagioinnin tunnusmerkit täyttävä huijaus, ja näin esiintyä suurenmoisina itsestään kaiken tietävinä alkuperäisen tiedon muusina.

Tämä on erityisen salakavalaa ja usein mahdotonta tunnistaa. Vain kunnon agnostikko kykenee osoittamaan varmasti, ettei mistään voi tietää mitään varmasti. Valeplagioinnissa ollaan hyvin lähellä "mistä mitään enää voi tietää varmasti"- illuusiota, jonka äärimuotona on globalisoitunut plagiointi.

Globaali plagiointi

Tiedolla on nykyään taipumus plagioitua maapallon joka kolkkaan sähköisen median kautta sangen nopeasti. Erityisen hankalaksi tämä muodostuu silloin kun tieto esiintyy toistuvana mediassa. Tästä esimerkkinä ovat ns. uutiset. Kukapa ei kuulisi samasta aiheesta toistuvaa tietoiskua noin puolen tunnin välein TV:stä, radiosta, lehdistä, Hikipediasta ja netistä.

Kun tieto on päässyt plagioitumaan globaalilla tasolla, sillä pommitetaan tietoisuuttasi kunnes saavutat immuniteetin tai menetät mielenterveytesi. Tällaisen tiedon lisäongelmana on, että se on yleensä juuri globaalissa viitekehyksessä mitätön pikku juttu, mutta koska se nostetaan esiin mediassa, ja sen jälkeen plagioituu edelleen, toistuen tunnista tuntiin, se saa arvaamattoman suuret mittasuhteet, joiden painoarvo ylittää alkuperäisen tapahtuman volyymin moninkertaisesti. Seuraa tiedon vinoutuminen, esimerkiksi jos joku kävelee päin punaista liikennevaloa, siitä tehdään iso juttu, joka globaalin plagioitumisen avulla paisuu ylisuureksi, eikä missään verrata sitä siihen tietoon, että huomattavasti useammat henkilöt ovat kävelleet päin vihreää valoa niinkuin kuuluukin, josta ei siis kerrota yhtään mitään.

Kuuluisia plagioijia

Lähteet

Lähteet? Plagioinnin lähteet voivat olla mitä tahansa kirjallisessa muodossa esitettyjä tai suullisesti ilmaistuja tietokokonaisuuksia.

Niitä on siis lähes rajattomasti.

Piiloplagioinnissa ei alkuperäistä lähdettä joko voi tunnistaa, tai plagioija on halpamaisesti pakotettu käyttämään tiettyä lähdettä esim. tutkintovaatimusten tms. pohjalta.

Koulutus
Subjektit: Amis - Lukiolainen - Opiskelija - Opettaja - Oppilas
Tutkinnot: Datanomi - Insinööri - Kleptonomi - Medianomi - Merkonomi - Sosiopaatti - Tradenomi
Laitokset: Aliopisto - Ammattikorkeakoulu - Ammattikoulu - Autokoulu - Elämänkoulu - Esikoulu - Kansanopisto - Peruskoulu - Päiväkoti - Lukio - Steinerkoulu - Yliopisto
Erikseen mainittavat: Espoon kristillinen koulu - Haurea-ammattikorkeakoulu - Metropolio - Keski-Suomen Opisto - Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Oulun yliopisto - Päivölän kansanopisto - Ressun lukio - Ukon yliopisto - West Pointin sotilasakatemia
Muuta: Erityisluokka - Humanisti - Innovaatiopedagogiikka - Maisterismi - Maol-taulukot - Opinnäytetyö - Oppiminen - Plagiointi - Pro gradu - Teekkari - Väitöskirja - Ylioppinut - Wilma


  Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.
Harkitse myös, voisiko tämän mallineen vaihtaa johonkin kuvaavammista tynkämallineista.