Sanaa rotu käytetään tässä artikkelissa ainoastaan vertauskuvallisessa mielessä, todellisuudessa rotuja ei ole olemassakaan, vaan ihmiset ovat samanlaisia ja samannäköisiä kaikkialla maapallolla Lähde: Vihreä liitto

”Valkoiset ihmiset ovat potentiaalisia ihmisiä... he eivät vain ole kehittyneet vielä.”

~Nation of Islamin puheenjohtaja Louis Farrakhan osoittaa suvaitsevaisuutta ja kannattaa kaikkien tasa-arvoa
Malliesimerkki sisäänrakennetusta rakenteellisesta rasismista. "Rotuennakkoluuloinen" peli kysyy varmistusta, mikäli pelaaja yrittää valita ihonvärikseen muun kuin valkoisen.

Rasismi on hyvin yksinkertainen ja mustavalkoinen ilmiö, jota esiintyy pelkästään eurooppalaista rodullista alkuperää olevien ihmisten keskuudessa. Mitä enemmän eurooppalaista yhteisöä syväanalysoidaan, sitä enemmän siitä löytyy synkeää rakenteellista piilorasismia. Muiden yhteisöjen ja kulttuurien tarkempi analyysi taas osoittaa, että rasismilta päällisin puolin näyttävät ilmiöt ovat vain vääria käsityksiä tai länsimaalaisten syytä. Jokainen ihminen on nimittäin pohjimmiltaan hyvä ja suvaitsevainen. Käytännössä lähes jokainen euripidi on synnynnäinen rasisti ja siksi alempi olento. Rasismin ovat keksineet natsit. Kommunismi on sankarillisesti vapauttanut maailman natsismista, mutta valitettavasti huolimatta useista geneettisen perimän rikastuttamisyrityksistä euripidinen ihmistyyppi on yhä olemassa, ja siten rasismia ei ole vielä kokonaan kitketty. Rasismi katoaa vasta, kun kaikki euripidit ovat kadonneet tai ainakin voimakkaasti sulautuneet muihin rotuihin.

Rasismin lajit

Rasismia on tarkalleen ottaen kahta tyyppiä; hyökkäävää ja torjuvaa rasismia. Hyökkäävä rasismi on sitä, että eurooppalaiset maahanmuuttajat tai vaikutteet tunkeutuvat toisten kansojen ja rotujen alueille ja rappeuttavat näitä. Tätä kutsutaan myös kolonialismiksi, imperialismiksi ja kulttuuri-imperialismiksi. Torjuva rasismi taas merkitsee eurooppalaisten pelon ja vihan vääristämää kuvitelmaa, että vieraat kansat rappeuttaisivat Eurooppaa, ja tästä seuraavaa pyrkimystä estää ei-eurooppalaisten maahanmuuttoa. Torjuva rasismi vastustaa erityisesti Euroopan geeniperimän ja kulttuurin rikastuttamista.

Vakavimmillaan hyökkäävä rasismi on johtanut jopa miljoonien eurooppalaisten muuttoon muille mantereille. Torjuva rasismi ilmenee vakavimmillaan uusnatsien ja muiden ääriliikkeiden tavoitteissa estää miljoonien ihmisten muutto Eurooppaan. Rasistisen euripidinaisen voi tunnistaa siitä, että hän ei suostu intiimiin ryhmäseksiin usean negridimiehen kanssa, eikä synnytä näille vähintään kymmentä kulttuurillisesti rikasta vauvaa kaventamaan rotujen välistä kuilua ja edistämään maailmanrauhaa.

 
Rasismin oireita; yksinhuoltajaäiti Heidi Jalid on jo 31-vuotias, mutta hän on synnyttänyt vasta seitsemän mulattivauvaa, vaikka hänellä on ollut lähes kaksi vuosikymmentä aikaa täyttää kymmenen mulatin minimikiintiö.

Toisaalta vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet on varoittanut siitä, että olemme sinisilmäisiä maahanmuuttajien mukanaan tuoman väkivaltaisen rikollisuuden suhteen. Emme usko, että maahanmuuttajamiehet pakottavat väkivallalla naisia seksityöhön ja että tämä ilmiö on erittäin yleinen. Poliisi ei vain huomaa tätä ilmiötä, jonka feministit ovat tiedostaneet. Vähemmistövaltuutetun toimisto on myös varoittanut siitä, että afrikkalaiset miehet pakottavat naisia voodoon avulla seksityöhön.

Diskurssianalyysi

When people enlighten they stop being black

~*khm* and white.

Maailma on jakautunut jyrkästi hyviin ja pahoihin, ja rasistit edustavat äärimmäistä pahuutta. Monikulttuurisuuden kannattajat, jotka haluavat tuhota euripidit eli rasistit, edustavat äärimmäistä hyvyyttä. Ei ole mitään välimuotoja; joko kannatat euripidien sulauttamista tai tuhoamista tai olet rasisti. On häikäilemätöntä uusnatsien propagandaa, että kaikki ei olisi näin mustavalkoista ja ehdottoman jyrkkää. Jos edes ehdotat, että jokin eurooppalainen kansa saisi päättää itse siitä, katoavatko sen kulttuuri, kieli, identiteetti ja ulkonäkö, olet rasisti. Eurooppalaiset ovat nimittäin samanlaisia, ja jos puolustat samanlaisuutta, olet rasisti. Jos taas puolustat erilaisuutta eli ei-eurooppalaisuutta, olet suvaitsevainen. Suvaitsevaisilla ihmisillä on hyvä itsetunto ja he ovat muutenkin parempia kuin muut, joten kannattaa olla sellainen.

Vain likaiset rasistikansat haluavat riistää eksoottisilta ja erilaisilta ei-eurooppalaisilta kansoilta perustavanlaatuisen ihmisoikeuden puolustaa kieltään, kulttuuriaan, rotuaan tai maataan.

Euripidien rasismi on geeneissä. Euripidit ovat alhaisemmalla kehityksen asteella, ja siksi kadehtivat muita rotuja. Siksi eurooppalaisten geeniperimä tarvitsee välttämättä rikastuttamista. Todellisuudessa mitään eri rotuja ei edes ole olemassa, sekin on rasististen euripidien keksintöä.

Tulevaisuus

 
Maahanmuuttajia houkutellaan Eurooppaan muun muassa lupailemalla työpaikkoja, mutta maahanmuuttopolitiikan todellinen tarkoitus on vapauttaa Eurooppa rasismista.

Rasismi lakkaa maailmasta, kun eurooppalaiset sulautetaan (tai jos eivät suostu, tuhotaan) ja oikeasti erilaiset ihmiset levittäytyvät kaikkialle maailmaan. Tällöin ei ole enää tylsää samanlaisuutta vaan rikasta, täydellistä erilaisuutta. Vain erilaisuus tullaan hyväksymään. Kaikki erilaisuudesta poikkeavat tullaan sulauttamaan. Erilaisen ihmisen ihannetyyppi on kasvonpiirteiltään lähinnä mongolidi, mutta iholtaan tummempi. Euripidistä perimää saa olla vain hitunen. Monet suvaitsevaisuudestaan kuulut EU-maat, kuten Ruotsi, Hollanti ja Saksa, ovat toimittaneet jo joitakin prototyypeejä tästä tulevaisuuden herrarodusta. Prototyypeistä ollaan jo siirtymässä massatuotantoon muun muassa edistyksellisessä Hollannissa, jossa Muhammed onkin jo yleisin annettu pojannimi. Tästä ihannetyypistä liikaa poikkeavat suunnitellaan karsittavaksi pois suvaitsevaisuuskasvatuksella.

EU:n erilaistumispolitiikan aikataulua ei olla vielä ratkaistu, mutta useat poliitikot kannattavat esitystä, joka asettaa takarajaksi vuoden 2100. Tämän jälkeen Euroopassa ei suunnitelmien mukaan tulisi enää olla enemmistöjä, vaan kaikki kuuluisivat vähemmistöön ja edustaisivat toiseutta. Mikäli samanlaisuutta vielä ilmenee, sen poisrikastuttamiseksi siirrytään mahdollisesti "järeämpiin keinoihin". Edes todellinen demokratia ei nimittäin voi loputtomasti sallia perustavanlaatuisesti sen periaatteita vastustavia ilmiöitä, kuten eurooppalaisia, jotka haluavat siirtää omat etniset piirteensä jälkipolvilleen. Euroopan Neuvoston julkilausuman mukaan demokratian sietokykyä on jo venytetty äärirajoille asti, ja lopullinen raja on vedettävä johonkin, esimerkiksi vuoteen 2100.

 
Ilmastopolitiikka on avainasemassa planeettamme rikastuttamiseksi todelliseksi "kansojen sulatusuuniksi". Yhdysvallat onkin jo entistä aktiivisemmin alkanut tavoitella prosessissa tarvittavaa öljyä.

Lausunto jatkaa: "Tämän jälkeen demokratiaa ei voida enää pitää vastuullisena siitä, miten näitä hylkiöitä kohdellaan. Mahdollisesti on julistettava poikkeustila, jotta näistä ihmisistä päästään lopullisesti eroon. Pian asetettava lähes sadan vuoden siirtymäaika on varmasti riittävä jokaiselle opetella elämään erilaisuuden rikkauden kanssa. Jos joku ei siihen mennessä pysty mukautumaan toiseuteen, osoittaa hän olevansa parantumattomasti kyvytön elämään vapaassa länsimaisessa demokratiassa. Tällaiset ihmiset on suljettava järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle, esimerkiksi eristettävä erityisille aidatuille alueille. Tämä voi kuulostaa rankalta toimenpiteeltä, mutta kyse on kuitenkin positiivisesta syrjinnästä, jossa tuetaan erilaisia vähemmistöjä ja maahanmuuttajia enemmistön harjoittamaa mielivaltaista rasismia ja syrjintää vastaan."

Esityksen vastustajat ovat natseja, ja heidän toimintansa on kielletty "perustavanlaatuisesti demokratian periaatteiden vastaisena" Saksassa, joten ainakaan Saksan europarlamentaarikot eivät esitystä vastustane. Kysymys Turkin mahdollisesta EU-jäsenyydestä on hyvin ongelmallinen, sillä turkkilaiset edustavat kaivattua erilaisuutta, mutta toisaalta Turkin demokratia on vielä sananvapauden osalta kehittymätön. EU painostaakin Turkkia kehittämään demokratiaansa, muun muassa sanan- ja mielipiteenvapautta myös eurooppalaisittain poliittisesti epäkorrekteiksi koettujen mielipiteiden osalta rajoittavammaksi. Turkkilaisten ihmistyyppi on myös osoittautunut uusimmissa tutkimuksissa hieman liian euripidiseksi. Toisten mukaan tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä turkkilaiset ovat muslimeja, ja Euroopan Unioni on julistanut muslimit omaksi rodukseen nimittämällä Islamiin kohdistuvaa kritiikkiä rasismiksi. Tätä lähestymistapaa on kuitenkin kritisoitu, sillä se antaa eurooppalaisille mahdollisuuden laillisesti puolustaa etnisyyttään, jos he vain ensin kääntyvät Islamiin. Eräät uusnatsit ovatkin jo käyttäneet tätä porsaan vuohenreikää.

Politiikan onnistumisen arvellaan edellyttävän myös aktiivista politiikkaa ilmaston rikastuttamiseksi, joka onnistuessaan suosisi erilaista pigmenttiä ja rikastuttaisi myös pohjoisempien leveysasteiden ankeita maisemia aavikoin. Optimistisimpien ennusteiden mukaan maapallo aavikoituu jo vuoteen 2300 mennessä.

Ehdottomia rasismin asiantuntijoita on onneksi myös Suomessa. Rasismin asiantuntijan tunnistaa parhaiten siitä, että syyttävä sormi osoittaa oikeaan suuntaan ja tietenkin lähelle. Tunnettuja rasismin asiantuntijoita ovat ainakin:

Hikipedian tunnus on muuten hyvä esimerkki suvaitsevaisuudesta.

Katso myös