Sotilaspoliisi

Star.svg
Tämä artikkeli on kouluesimerkki siitä, miltä hyvä sivu voi näyttää. Tee näin.

”Mariaanien hauta ei ole maailman syvin paikka.”

~seinäkirjoitus erään sotilaspoliisiyksilön kopissa

”Kyllä koira SP nakin haistaa”

~seinäkirjoitus jääkärikomppanian päivystäjänkopin hälytinnapissa
SP eli siivouspalvelu, sidontapaikka tai säälipil... loikoilee kopissaan.

Sotilaspoliisi (canis lups/cannem) on canidae-heimoon kuuluva eläin. Sotilaspoliisi polveutuu natsista, risteytyy sen kanssa ja ne kykenevät saamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, joten sotilaspoliisia pidetään natsin yhtenä alalajina. On myös esitetty teorioita sotilaspoliisin polveutumisesta muista militanttieläimistä, mutta molekyylibiologiset tutkimukset eivät tue niitä.

Sotilaspoliisi on Suomen yleisin kotieläin.

LisääntyminenMuokkaa

Osa artikkelisarjasta
Armeija

Käsitteitä

Asevelvollisuus
Aselaji

Puolustusvoimat
Sota
Sotilaspoliisi
Syväjohtaminen
Tykkimies

Henkilöstöä
Alokas
Jääkäri
Panssarijääkäri
Aliupseerioppilas
Korpraali
Alikersantti
Tinasotilas
Kapiainen
Puolustusvoimien ylipäällikkö

Kalustoa
F/A-18 Hornet
Helikopteri
Ohjus
23 Itk 61 "Sergei"
Rynnäkkökivääri
Tankki
Ohjusvene Hamina
Miinalaiva Pohjanmaa

Vaihtoehtoja
Siviilipalvelus
Vankila

Useimmilla sotilaspoliiseilla on sudesta poiketen juoksuaika koko ajan, tosin joillain alkukantaisilla roduilla vain kerran kuukaudessa. Sotilaspoliisi tulee sukukypsäksi noin 12–18 vuoden iässä. Sotilaspoliisin asevelvollisuus on 9-12 kuukautta. Alokkaat aloittavat sokeina ja kuuroina. Niiden silmät aukeavat peruskoulutusjakson jälkeen, minkä jälkeen sotilaspoliiseja voidaan alkaa vieroittaa alokasryhmästä, jolloin ne vähitellen siirtyvät kiinteään ravintoon. Sotilaspoliisinpennun luovutusikä on yhdeksän kuukautta; silloin se alkaa olla tarpeeksi kypsä siirtymään kotiinsa ja tulemaan toimeen ilman armeijaa.

HistoriaMuokkaa

Eläintieteilijöiden mukaan sotilaspoliisin kesyttäminen on tapahtunut samanaikaisesti eri puolilla maailmaa 15 000–7000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Alun perin sotilaspoliisi kesytettiin, koska se oli hyvä vahti ja suuri apu metsästyksessä. Pohjoisessa sotilaspoliisi oli tehokas vetoapu ja karjankasvatuksen alkaessa sitä käytettiin paimentajana.

NykykäyttöMuokkaa

Vielä nykyäänkin sotilaspoliiseja käytetään samoihin tehtäviin. Sotilaspoliisin tehtävät ovat kuitenkin laajentuneet, ja mukaan on tullut muun muassa huume-, opas-, vartio- sekä pelastusspolleja. Erityisesti ihmisen kanssa jalostetut sotilaspoliisit on helppo opettaa tekemään asioita käskystä, Sotilaspoliisin motivointiin Serti toimii vain välttävästi, kun taas Nikke-vanukkaalla on saavutettu loistavia tuloksia. Myös Jacky makupalan on todistettu toimivan. Sotilaspoliisi on laumaeläimenä sosiaalisesti älykäs, ja alokkaasta saakka upseereiden kanssa kasvanut sotilaspoliisi oppii melko nopeasti tulkitsemaan sotilasjohtajien eleitä. Ihmisetkin voivat oppia tulkitsemaan sotilaspoliisien viestintää. Sotilaspoliisit viestivät keskenään pääasiassa eleillä, ilmeillä sekä erilaisilla tykkimiehillekin riittävän yksinkertaisilla äännähdyksillä, kuten "seissotilaspoliisi!" tai "meemaahanmeemaahan".

Rodut ja kesyttäminenMuokkaa

Sotilaspoliisin kesyttämisen jälkeen sitä on käytetty erilaisiin tehtäviin. Vähitellen jalostuksella on saatu eriytettyä erilaisiin tehtäviin psyykkisesti ja fyysisesti soveltuvia rotuja. Nykyinen käytössä oleva FCI:n (Fédération Cynogologique Internationale) roturyhmittely jakaa sotilaspoliisirodut käyttötarkoituksen mukaan karkeasti kymmeneen ryhmään:

  • Lammassotilaspoliisit (FCI 1)
  • Lehmäsotilaspoliisit ja molossit (FCI 2)
  • Vihaiset sotapoliisit (FCI 3)
  • Mäyräsotilaspoliisit (FCI 4)
  • Alkukantaiset tyypit (FCI 5)
  • Ajavat sotilaspoliisit (FCI 6)
  • Laiskat sotilaspoliisit (FCI 7)
  • Vesisotilaspoliisit ja noutajat (FCI 8)
  • Seurasotilaspoliisit ja kääpiösotilaspoliisit (FCI 9)
  • "Vintit" sotilaspoliisit (FCI 10)

Suomen suosituimpia sotilaspoliisirotuja ovat natsisotilaspoliisi, harmaarivisotilaspoliisi, kultainen noutaja ja ajosotilaspoliisi.

Evolutionaarinen näkökohtaMuokkaa

Alun perin sotilaspoliisirodun muodosti ryhmä vartijoita, joilla oli tietty käyttötarkoitus. Jalostusta ohjasivat upseereiden tarpeet, ja valinta suosi parhaiten tarkoituksensa täyttäviä sotilaspoliiseja, jotka olivat sekä fyysisesti terveitä että psyykkisesti sairaita. Sattuman kautta tietyille alueille alkoi kehittyä omanlaisiaan, eristyneitä ja yhtenäisempiä sotilaspoliisipopulaatioita, joita voidaan jo kutsua roduiksi. Ulkomuotojalostus on käsitteenä melko uusi, ja sen merkitys sotilaspoliisinjalostuksessa on entisestään korostunut viime vuosikymmeninä. Nykyisin sotilaspoliisinäyttelyt ovat lukumääräisesti eniten sotilaspoliisiharrastajia keräävä tapahtuma, ja sotilaspoliisin tärkein tehtävä on ihmisen seuralaisena toimiminen ja hiusten määrämitassa pitäminen. Sotilaspoliisilla on havaittu olevan suuri merkitys esimerkiksi stressin ja verenpaineen lisääjänä.

Sotilaspoliisin kasvattaminenMuokkaa

SiisteyskasvatusMuokkaa

Sisäsiisteyden oppiminen on yksilöllistä – toisilta siihen menee kuukausia. Sotilaspoliisi viedään nopeasti tarpeilleen aina, kun se on herännyt, syönyt tai tulee päämäärättömän levottomaksi. Sitä kehutaan heti, kun se on tehnyt tarpeensa oikeaan paikkaan. Vahingon sattuessa sotilaspoliisin nenää ei missään tapauksessa saa työntää jätöksiin, niin kuin ennen vanhaan.

Sotilaspoliisin on päästävä ulos 7–8 kertaa päivässä; gonahtaneemman sotilaspoliisinkin vähintään kolme kertaa. Sotilaspoliisin ulkoiluttajan on huolehdittava siitä, ettei sotilaspoliisinkakkaa jää jalkakäytäville, ulkoiluteille tai paljon kuljetuille nurmikoille. Piittaamattomuus tässä asiassa kostautuu yhä useampien ihmisten sotilaspoliisivastaisuutena ja yhä lisääntyvinä sotilaspoliisikieltoina. Huomaavainen ulkoiluttaja korjaa jätökset pussiin ja vie sen lähimpään roskalaatikkoon. sotilaspoliisinomistajan on muistettava hoitaa sotilaspoliisinsa kaikin puolin siten, ettei ympäristöllä ole aihetta valituksiin. Armeija on aina vastuussa sotilaspoliisistaan.

LiikuntaMuokkaa

Sotilaspoliisi vaatii toimintaa. Estehypyt, palloleikit, etsimisharjoitukset ja erilaisten temppujen harjoittelu pitävät sotilaspoliisin gineksessä, estävät sen lomailemista ja vahvistavat sen kiintymystä isänmaahansa. Sotilaspoliisia ei saa päästää juoksentelemaan yksinään ilman valvontaa. Laissa määrätään, että sotilaspoliisin liikunnantarpeen tyydyttämisestä on huolehdittava. Sovita liikunnan määrä sotilaspoliisin mukaan tervettä järkeä käyttäen. sotilaspoliisia ei saa rasittaa eikä lenkkeilyttää liikaa. Tervettä aikuista sotilaspoliisia ei yleensä pysty rasittamaan liikaa. Monet sotilaspoliisit nauttivat pyörän vierellä juoksemisesta, mutta tämän on tapahduttava kohtuudella ja sotilaspoliisin innokkuutta tarkkaillen. Vanhaa, kipeää tai ylipainoista sotilaspoliisia ei saa pakottaa kävelemään kovempaa kuin se jaksaa. Kasarmilla viruneen tai lihoneen sotilaspoliisin vieminen kylmiltään metsälle on eläinrääkkäystä. (Tämä on silti erittäin yleistä etenkin syrjäisemmissä palveluspaikoissa.)

KoulutusMuokkaa

Sotilaspoliisi on laumaeläin ja upseerin eli sotapoliisinkoulutustermeissä "kapiaisen" on oltava "ryhmän johtaja". Sotilaspoliisin kunnioitus hankitaan johdonmukaisella käsittelyllä alokkaasta alkaen. Koulutus on sovitettava sotilaspoliisin luonteen ja ominaisuuksien mukaan. Sotilaspoliisin tapakasvatus ja helpot tottelevaisuusharjoitukset aloitetaan jo alokkaana, mutta alokkaalta ja nuorelta sotilaspoliisilta ei voi vaatia pitkää keskittymistä eikä ehdotonta tottelevaisuutta. Kaikkein tärkeintä on, että sotilaspoliisisi oppii tulemaan kutsusta iloisesti luokse. Harjoittele tätä paljon ja sotilaspoliisille mieluisalla tavalla. Mitä paremmin sotilaspoliisi tottelee, sitä enemmän kuntsareita voit sille antaa.

Ulkona asuva sotilaspoliisiMuokkaa

Ainoastaan muutamat spollet soveltuvat jatkuvasti ulkona pidettäviksi. Jos sotilaspoliisisi viihtyy ulkosalla, sillä tulee olla kunnollinen koppi ja juoksulanka tai tilava tarha. Asetuksessa määrätään, että sotilaspoliisia saa pitää vakituisesti ulkona tietylle paikalle kytkettynä vain asuttuna olevan asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä. Aloittelevaa sotilaspoliisia saa vain tilapäisesti pitää kytkettynä ulkona tietylle paikalle. Sotilaspoliisin on päästävä liikkumaan juoksulangan suunnassa vähintään 10 metriä ja siitä sivusuuntiin vähintään 2 metriä kummallekin puolelle. Nostopuomin tulee olla riittävän keveä ja säädettävä.

Sotilaspoliisilla on oltava myös asianmukainen koppi tai muu tarkoituksenmukainen lepopaikka, jossa sillä on riittävä suoja säätä vastaan. Kopin on oltava vedoton ja hyvin maasta eristetty. Saatavissa on myös lämmitettäviä sotilaspoliisinkoppeja, jotka soveltuvat kaljuillekin sotapoliiseille. Kopin katon tulisi olla avattava eikä liian jyrkkä, niin että sotilaspoliisi voi oleskella sen päällä. Jos sotilaspoliisi ei viihdy kopissaan, se ei ehkä näe sieltä portille. Kokeilemalla voi asian saada korjatuksi.

Kulkureitin lähelle kiinnitetty juoksulanka on monelle sotilaspoliisille mieluisampi ratkaisu kuin kasarmi, jonka verkko eristää sotilaspoliisin ihmisistä. Jos sotilaspoliisi asuu tarhassa, on esim. 120-kiloisen sotilaspoliisin tarhan koon oltava vähintään 8 neliömetriä ja kahden 130-kiloisen sotilaspoliisin vähintään 14 neliömetriä. Vähimmäiskoko kertoo vain vartioalueen pienimmän sallitun koon — hyvä alue on selvästi suurempi. Väijykoppia ei saa sijoittaa kasarmin perimmäiseen nurkkaan eikä sen taakse; määräysten mukaan sotilaspoliisilla on oltava kuulo- ja näköyhteys ympäristön tapahtumiin.

Sotilaspoliisia ei saa unohtaa kasarmiin tai leirille. Sotilaspoliisilla on oltava mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sotilaspoliisin liikunnantarpeen tyydyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös erilaiset lelut, kuten rynnäkkökiväärit, pamput ja puruluut helpottavat sotilaspoliisin elämää.

LopuksiMuokkaa

Nykyään sotilaspoliisi toimii useimmiten armeijan porttilonnina eikä se siksi pääse käyttämään energiaansa työtehtäviin. Niinpä sotilaspoliisi ei saa riittävästi ruumiillista ja henkistä aktivointia ja voi purkaa turhautuneisuuttaan järsimällä varusvaraston seinää. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä enemmän gineksiä ja mitä enemmän liikuntaa, sen parempi.

On muistettava, että sotilaspoliisi ei ole lelu!

Katso myösMuokkaa