Svetisismi

Svetisismi on ruotsinkielisen alkuperän omaava sana tai ilmaus, joka löytyy jostakin muusta kielestä. Suomen kieli on kansainvälisesti vertaillen hyvin svetisismirikas, mikä johtuu siitä, että Suomi ja Ruotsi omaavat pitkän yhteisen historian. Niinpä suomen kieli omaa paljon lainasanoja, käännöslauseita ja ruotsista omaksuttuja rakenteita. Svetisismejä ei kuitenkaan täydy sekoittaa stadin slangiin tai kyökkikieleen, vaikka molemmat omaavat paljon ruotsityypillistä sanastoa ja rakenteistoa.

Se on selvää, ettei svetisismirikasta kieltä näin yleensä pidetä hyvänä suomena. Se tahtoo sanoa, että meidän tulisi välttää svetisismirikasta kieltä ja suhtautua svetisismeihin asian vaatimalla varovaisuudella.

Miten tulisi välttää svetisismirikasta kieltäMuokkaa

Se on joidenkin mielestä ärsyttävää, että monet käyttävät suomea puhuessaan tai kirjoittaessaan niin paljon svetisismejä. Moni kielenhuoltaja näkisi ilolla, että suomi voisi jo tänä päivänä tulla svetisismivapaaksi kieleksi. Muutos on työn alla, mutta suuri osa suomen kanssapuhujista ei omaa kielenhuoltajien korrektisuusrikasta asennetta oikeakielisyyteen. Suomi olisi kuitenkin hyvin onniköyhä maa, jos sieltä ei löytyisi halua vetää johtopäätökset svetisismien joukkoesiintymisistä suomen kielessä. Muutos ei kuitenkaan tapahtune aivan lyhyen ajan sisällä. Se on joillekin vaikea kestää, että svetisismejä tullee löytymään suomen kielestä tulevaisuudessakin, mutta heidän täytyy vain omata kärsivällisyyttä.

Mutta pitkällä tähtäimellä meidän kaikkien täytyisi pyrkiä kohti svetisismivapaata kieltä. Meistä itse jokaisen täytyisi omata oikeaa näkemystä ja satsata kielenhuoltoon käyttämässämme kielessä. Kaikkein älyvapaimmat svetisismit ovat onneksi helpompia tunnistettavia, mutta on lukuisia svetisismejä, jotka ovat syväpureutuneet kieleemme ja joiden puhdistaminen ainakin lyhyen ajan sisällä on työntäyteistä. Se on kuitenkin asia, johon meidän jokaisen tulisi kiinnittää huomiota tarmolla.

Jotta saisimme suomen kielen svetisismivapaaksi, se on asia johon meidän kaikkien kanssapuhujien tulisi kiinnittää huomiota ja omata tarkkaavaisuutta. Se tahtoo sanoa, että pitkällä tähtäimellä asian eteen tulee jokaisen kantaa kortensa kekoon.

Katso myösMuokkaa