Totuuden olemus

Filosofo.jpg
Perimmäisten kysymysten
äärellä

Totuuden olemus on juuri se, mitä totuus pohjimmillaan ja sisimmissään pitää sisällään.

Totuuden olemus on jotain iäistä ja järkähtämätöntä. Se on äärimmäisen vaikea käsittää. Vaikka kauneus voisi pettää, totuuden olemus ei koskaan petä. Tämä johtuu siitä, että kauneus vaatii aina jotakin perseptiota. Vaikka se ei ole täysin materialisoitunut (voi kuitenkin havaita), ei sitä voi mitenkään verrata totuuden olemukseen, joka on kauttaaltaan abstrakti ja ei-materiaalinen. Totuuden olemus on vankkumaton ja tulee aina olemaan.

Totuuden olemus on aina ollut yksi filosofian kohutuimpia kiistakapuloita. Platon arveli, että se voitaisiin kiteyttää ehkäpä yhdeksi asiaksi, joka voisi vaikkapa olla punainen laatikko jossain merten takana, laatikon sisällä saattaisi olla teoreettinen kissa. Teoria saavutti suurta suosiota kreikkalaisten keskuudessa. Aristoteles kuitenkin uskoi, että totuuden olemus on pelkkä idea. Sitä ei voi materialisoida eikä se voi koskaan muuttua näkyväksi. Totuuden olemus lienee mahdoton saavuttaa. Tämä teoria on luultavasti se oikea.

Absoluuttisia tosiasioitaMuokkaa

  • 1 + 1 = 2
  • Happo on Suomen huumeista harvinaisinmpia.
  • Täysi tietoisuuden taso on lienee mahdoton saavuttaa.

Mikä näitä totuuksia sitten yhdistää? Se on juurikin totuuden olemus! Se tosiasia, että 1 + 1 = 2, ei muutu eli on näin ollen totuuden olemuksesta riippuvainen - järkähtämätön ja iäinen. LSD-juttu tulee toivottavasti lähivuosina vaihtumaan, joten silloin itse totuus muuttuu. Totuuden olemus puolestaan pysyy samana eikä muutu, vaikka totuus muuttuisi. Se on mahdoton käsittää.

Täysi tietoisuuden taso lienee mahdoton saavuttaa on itseasiassa lienemislause eli ei ihan täysi totuus, mutta totta lauseessa on kuitenkin se, että siinä puhutaan lienemisestä, kun asiasta ei olla ihan varmoja. Rehellisyys on joidenkin mielestä jopa kunnioitettavampi hyve kuin mielen oikeellisuus. Näin ollen lienee mahdoton saavuttaa täysi tietoisuuden taso siitä, onko mainittu lause hyvän maun tahi edes maamme lain mukainen. Äsken muuten huomasin, että "edes" ja "jopa" ovat toistensa vastakohtia. Jos asiaa pidetään positiivisena - yllättävää kyllä - käytetään sanaa edes. Jopa on negatiivinen, kauhisteleva, ei-suositeltava.

Mutta mitä totuuden olemus sitten merkitsee? Miten se vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään tai sosiaalis-seksuaaliseen kanssakäymiseen? Sen, rakas lukija, jätän Teidän pohdittavaksenne.